Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Maturzyści w sieci

Pomysłodawcš i twórcš serwisu edukacyjnego Maturzaki.pl jest 32-letni ekonomista i informatyk Rafał Macierzyński
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Ile czasu potrzeba na naukę przed egzaminem dojrzałoœci? Tego uczniowie dowiedzš się na stworzonym dla nich portalu.
204 godziny na język polski, 89 na matematykę, 59 na język nowożytny. I jeszcze jedno – jeœli chcesz zdšżyć, zacznij się uczyć od 1 listopada. To recepta na zdanie matury? – Na pewno na solidne przygotowanie się do egzaminów – mówi Rafał Macierzyński, twórca serwisu [link=http://Maturzaki.pl]Maturzaki.pl[/link], pierwszego w Polsce portalu społecznoœciowego dla uczniów zdajšcych maturę. Pomysł stworzenia serwisu narodził się jeszcze w ubiegłym roku. – Chcieliœmy dać maturzystom nieodpłatnš możliwoœć szybkiej wymiany wiedzy i doœwiadczeń, a także pomóc im w systematycznej nauce – wyjaœnia Macierzyński.
Projekt uzyskał 500 tys. zł dofinansowania z funduszy unijnych. Obecnie serwis skupia około 14 tys. użytkowników, głównie licealistów z dużych miast. Maturzyœci tworzš na nim własne profile, wybierajš przedmioty, które chcieliby zdawać na egzaminie, rozwišzujš przykładowe testy, konsultujš się z innymi użytkownikami serwisu. Autorzy portalu precyzyjnie rozpisujš im, jaki materiał powinni powtórzyć i ile czasu na to poœwięcić. Maturzyœci mogš też skorzystać z porad specjalistów – nauczycieli i psychologów. Choć, jak zaznacza Macierzyński, ich dane nie będš ujawniane. – Nie chcš tego sami zainteresowani – podkreœla. – Taki portal rzeczywiœcie może być nowoczesnym i masowym narzędziem wymiany informacji – przyznaje prof. Marek Rocki, szef Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Zaraz jednak zastrzega: – Zamieszczane w serwisie materiały powinny być rzetelnie recenzowane przez nauczycieli. Chodzi o to, by nie pojawiły się tam treœci niskiej jakoœci albo teksty, które mogš być plagiatem. W podobnym tonie wypowiada się Regina Lewkowicz, dyrektorka LO im. S. Staszica. – Każde nowe Ÿródło informacji może być dla uczniów cenne. Ważne jednak, aby pomocy udzielali fachowcy. Dlatego moim zdaniem, maturzyœci powinni znać nazwiska nauczycieli, którzy odpowiadajš na ich pytania. Macierzyński rozwiewa wštpliwoœci. – W przypadku naruszeń praw autorskich będziemy interweniowali. Użytkownicy mogš zgłosić naruszenie prawa czy też dać znać, że udzielono im błędnej odpowiedzi – podkreœla twórca portalu. – Takie projekty to znak czasu. Kiedyœ trudno było sobie wyobrazić naukę bez tradycyjnej biblioteki, póŸniej bez ksero, teraz bez komputera i Internetu. Wystarczy przejœć się w ciepły dzień po warszawskich parkach i popatrzeć na młodych ludzi z rozłożonymi laptopami – mówi Macierzyński. [ramka][link=http://www.zyciewarszawy.pl/artykul/525168_Maturzaki_w_sieci.html]Czytaj w "Życiu Warszawy"[/link][/ramka]
ródło: Życie Warszawy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL