Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dopalacze

Sejm uchwalił przepisy majšce uniemożliwić handel dopalaczami

www.sxc.hu
Na terenie Polski nie będzie można produkować i wprowadzać do obrotuproduktów, które mogš być używane jak œrodki odurzajšce lub substancje psychotropowe, czyli np. dopalaczy - zakłada nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Dziœ uchwalił jš Sejm.
Za uchwaleniem noweli opowiedziało się 400 posłów, przeciw było trzech, tyle samo posłów wstrzymało się od głosu. Rzšdowy projekt wprowadza przepisy, które zakazujš wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terenie Polski jakichkolwiek substancji (niezależnie od ich stanu fizycznego i Ÿródła pochodzenia, w tym roœlin, grzybów oraz ich częœci) lub produktów, które mogš być używane jak œrodki odurzajšce lub substancje psychotropowe, czyli tzw. œrodków zastępczych. [wyimek] [link=http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3571680B1BC2F553C12577B300633BFC/$file/3442.pdf]Treœć rzšdowego projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii[/link][/wyimek]
W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że produkt stwarza zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, inspektor sanitarny będzie mógł wstrzymać jego wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu albo nakazać wycofanie z handlu na okres do 18 miesięcy. W tym czasie prowadzone będš badania dotyczšce jego wpływu na zdrowie. Inspektor dodatkowo będzie mógł nakazać zaprzestanie prowadzenia działalnoœci w obiektach służšcych wytwarzaniu lub wprowadzaniu podejrzanego produktu do obrotu - czyli np. zamknšć sklep lub hurtownię na okres do 3 miesięcy. Za złamanie zakazu produkcji i wprowadzania do obrotu produktów, które mogš być używane jak œrodki odurzajšce lub substancje psychotropowe, będzie nakładana kara w wysokoœci od 20 tys. zł do nawet 1 mln zł. Podstawę wymiaru kary stanowić będzie w szczególnoœci iloœć wytworzonego lub wprowadzonego do obrotu œrodka zastępczego.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL