Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Geny astmy odkryte

www.sxc.hu
Odkrycie genów odpowiedzialnych za rozwój astmy może pomóc w stworzeniu nowych leków — zapowiadajš naukowcy
To były największe jak do tej pory badania poszukujšce dziedzicznych predyspozycji do astmy oskrzelowej. Kwestiš tš zajęło się aż 164 naukowców z 19 krajów europejskich oraz Kanady i Australii, zgromadzonych w konsorcjum o nazwie GABRIEL. Badacze ci odnaleŸli nieznane dotšd warianty genów, które mogš być przyczynš podatnoœci na tę chorobę. Zła wiadomoœć jest taka, że choroby nie da się wykryć za pomocš testów genetycznych, zanim się rozwinie. Co zaskakujšce, naukowcy doszli też do wniosku, że to astma wywołuje alergię, a nie odwrotnie. Wyniki badań opublikowało pismo „New England Journal of Medicine”. Doroœli i dzieci Na astmę oskrzelowš, przewlekłš chorobę dróg oddechowych, która prowadzi do groŸnych ataków dusznoœci cierpiš aż 4 mln Polaków. Przyczyny tej choroby nie sš do końca znane, jednak uważa się, że w równym stopniu sš za niš odpowiedzialne czynniki genetyczne i œrodowiskowe. Aby się przekonać, które geny odgrywajš głównš rolę w tym procesie, naukowcy poddali badaniom 26 tys. osób: 10 tys. dorosłych i młodocianych astmatyków oraz16 tys. osób zdrowych. Pobrane od tych ludzi próbki DNA zostały następnie poddane aż 15 mld rozmaitych testów genetycznych obejmujšcych cały genom. Testy przeprowadziło Centre National de Genotypage w Paryżu. Dzięki temu zlokalizowano siedem obszarów, w obrębie których zmiany kodu genetycznego zostały powišzane z ryzykiem zachorowania na astmę.
Odnalezione nowe warianty genów odkryto u jednej trzeciej uczestniczšcych w badaniu dzieci cierpišcych na astmę. Gen, który wywołuje najcięższš postać choroby u dzieci, nie został odnaleziony u dorosłych. Naukowcy zauważyli też, że postać tej choroby pojawiajšca się w wieku dojrzałym nie jest zwišzana z innymi zmianami genetycznymi, co może sugerować, iż może się różnić biologicznie od astmy atakujšcej dzieci. [srodtytul]Alergia to skutek, nie przyczyna [/srodtytul] Badacze zauważyli, że dziecięca postać tej choroby częœciej dotyka chłopców niż dziewczynki i może trwać przez całe życie, często wywołujšc przy tym alergie. I to jest jeden z najbardziej interesujšcych wniosków płynšcych z tych badań: astma prowadzi do alergii, mimo że do tej pory uważano, iż to silna, nieleczona alergia oddechowa może wywołać tę chorobę. Naukowcy wywnioskowali to na podstawie badania poziomu przeciwciał towarzyszšcych alergii, który — jak się okazało — nie ma prawie żadnego wpływu na rozwój astmy. - Dzięki badaniom genetycznym dowiedzieliœmy się, że alergie mogš rozwinšć się jako skutek uszkodzenia przez astmę œluzówki dróg oddechowych — mówi bioršca udział w badaniach prof. Miriam Moffatt z Imperial College London. — To nie oznacza, że alergia nie ma żadnego wpływu na astmę. Chodzi jednak o to, by podczas leczenia tej choroby nie koncentrować się wyłšcznie na alergii. - Nasze badania wskazujš obszary, których powinny dotyczyć nowe terapie astmy — mówi prof. William Cookson z Imperial College London, dodajšc, że niektóre z odkrytych właœnie genów sš zaangażowane w powiadamianie układu odpornoœciowego o uszkodzeniach œluzówki dróg oddechowych, inne kontrolujš tempo procesu gojenia się oskrzeli. Leki, które ingerowałyby w aktywnoœć tych właœnie genów, mogłyby poprawić jakoœć życia milionów osób.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL