Praca w samorządzie

Kto może być zastępcą wójta?

Fotorzepa, Dorota Awiorko-Klimek Dor Dorota Awiorko-Klimek
Czy przepisy prawa określają minimalny wiek zastępcy wójta gminy? Jak długo zastępca piastuje swoją funkcję? Czy zastępca musi spełniać te same wymogi ustawowe co kandydat na wójta?
[b]Nie musi.[/b] Stosunek pracy zastępcy wójta jest nawiązywany w drodze powołania. Inaczej - stosunek pracy wójta, w odniesieniu do którego mamy do czynienia z wyborem. Wójta się nie zatrudnia, lecz wybiera go społeczność lokalna na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166432]ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (DzU nr 113, poz. 984 ze zm.)[/link]. W konsekwencji tej decyzji wyborców powstaje stosunek pracy między gminą a wójtem. Wójt powołuje zastępcę w drodze zarządzenia (art. 26a [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=305BA96FFF9E9F30A375BE2F9BAD6BA4?id=163433]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.[/link]). Powołanie należy do czynności prawnych o podwójnym skutku, ponieważ w sferze prawa administracyjnego zastępcy zostaje powierzone określone stanowisko, a w sferze prawa pracy - nawiązany zostaje stosunek pracy. Obydwie te sfery są ze sobą ściśle powiązane.
[b]Ani w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ani w ustawie o samorządzie gminnym nie ma określonych warunków, jakie musi spełniać zastępca wójta, by móc piastować tę funkcję.[/b] Ustawowe wymogi musi za to spełniać kandydat na wójta ubiegający się o to stanowisko. Akt powołania zastępcy wójta powinien wskazywać to, co umowa o pracę: - pracodawcę i miejsce wykonywania pracy (urząd gminy), - datę powołania, - rodzaj pracy (pełnienie funkcji zastępcy wójta), - wynagrodzenie, - wymiar czasu pracy, - termin rozpoczęcia pracy. Zastępca wójta jest powoływany i zatrudniany tylko i wyłącznie na okres kadencji swojego przełożonego. Wynika to między innymi z art. 28e ustawy o samorządzie gminnym ("wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest jednoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców") i z art. 29 ("Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta"). Należy zatem uznać, że skoro wójt powołuje zastępcę na czas swojej kadencji, to mamy tu do czynienia z powołaniem na czas określony.
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL