Biznes

Trybunał w piątek rozstrzygnie spór TP z DPTG

Fotorzepa, Kuba Kamiński kkam Kuba Kamiński Kuba Kamiński
Duńczycy domagają się od TP zapłaty stanowiącej część zysków światłowodowego systemu telekomunikacyjnego w Polsce, który firmy przed laty razem budowały
Wiedeńscy arbitrzy rozstrzygną w piątek spór Telekomunikacji Polskiej z DPTG o – póki co – 672 mln euro.
Jutro wiedeński Trybunał Arbitrażowy wydać ma orzeczenie w toczącym się od lat sporze Telekomunikacji Polskiej z duńską firmą DPTG (należy do grupy GN Store Nord) – dowiedzieliśmy ze źródeł zbliżonych do sprawy. Duńczycy domagają się od TP zapłaty stanowiącej część zysków światłowodowego systemu telekomunikacyjnego w Polsce, który firmy przed laty razem budowały. Na tym etapie sporu, dochodzą od TP pieniędzy za okres od 1994 r. do połowy 2004 roku. Chodzi o kwotę 5 mld koron duńskich, które stanowią równowartość około 672 mln euro (blisko 2,7 mld zł). Duńczycy zapowiedzieli wcześniej, że po tym, jak zapadnie decyzja Trybunału, złożą wnioski dotyczące kwot za kolejne lata.
TP kwestionuje zarówno podstawy roszczenia Duńczyków jak i ich wyliczenia. Utworzyła rezerwy w związku ze sporem, ale nie ujawniła do tej pory ich wysokości. Łączne rezerwy TP mają wartość 1,2 mld zł. Część analityków uwzględniają spór telekomunikacyjnych firm w swoich wycenach akcji TP, ale nie spodziewa się, aby spółka miała wypłacić całą oczekiwaną przez Duńczyków kwotę, a zaledwie jej część. Gdyby konfliktu nie było, wyceny akcji spółki przeprowadzane przez biura maklerskie byłyby o około 1 na akcję wyższe. Dziś koło godziny 11-tej walor TP wyceniany jest na około 17,28 zł, o 0,5 proc. wyżej niż w środę. [ramka] [b]Z półrocznego sprawozdania finansowego TP: [/b] „W trakcie postępowania DPTG dokonywało zmian kwot roszczeń. W październiku 2008 roku DPTG obliczyło kwotę swojego roszczenia łącznie na 6.278 milionów koron duńskich (około 840 milionów euro), nie wliczając odsetek za okres do końca 2007 roku. W swoim stanowisku końcowym z dnia 28 sierpnia 2009 roku, DPTG dokonało zmiany kwoty głównej roszczenia na 2.781 milionów koron duńskich (około 370 milionów euro), dostosowując ją do okresu od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku i obliczyło od niej odsetki na poziomie do 2.257 milionów koron duńskich (około 300 milionów euro) za okres do dnia 28 sierpnia 2009 roku. Tak zmienione roszczenie zastąpiło poprzednie. Roszczenie za okres od lipca 2004 roku do końca okresu umownego (styczeń 2009 roku) będzie rozstrzygane przez Sąd w tym samym postępowaniu, ale zostanie przedstawione Sądowi później. Na wniosek Sądu, w dniu 11 marca 2010 roku TP S.A. przedstawiła Sądowi ostateczne stanowisko co do kwoty świadczenia należnego DPTG za pierwszy okres. W dniu 20 lipca 2010 roku Przewodniczący Sądu Arbitrażowego powiadomił strony, że Sąd przewiduje, iż wydanie wyroku (dotyczącego pierwszego okresu, to jest od lutego 1994 roku do czerwca 2004 roku) nie nastąpi przed początkiem września 2010 roku. Spółka zdecydowanie kwestionuje zarówno podstawę powyższego powództwa jak i kwotę roszczenia DPTG. Spółka przedstawiła Sądowi odmienne od DPTG stanowisko oparte na treści i intencjach umowy. Zarząd dokonał właściwego, zdaniem Zarządu, szacunku rezerwy na ryzyko związane z omawianym sporem, co zostało poparte opiniami zewnętrznych doradców prawnych i innych ekspertów. Nie ujawniono informacji o wysokości rezerwy, gdyż zdaniem Zarządu Spółki mogłoby to wpłynąć na rozstrzygnięcie toczącej się sprawy”. [/ramka]
Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL