Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wymogi formalne nie mogš stać na drodze do zastosowania zerowej stawki

Rzeczpospolita
Brak dokumentu wywozu nie oznacza nieodwracalnego braku prawa podatnika do 0 proc. stawki VAT przy wewnštrzwspólnotowej dostawie nowych œrodków transportu
Jak orzekł WSA w Łodzi, najważniejsze jest, aby podatnik udowodnił faktyczny wywóz towarów z Polski do innego kraju członkowskiego.[srodtytul]Dwa warunki[/srodtytul]Zgodnie z przepisami [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=17D1F175CBC1000681743E9D550EDE8C?n=1&id=172827&wid=337454]ustawy o VAT[/link], WDT jest opodatkowana zeroprocentowš stawkš. Preferencyjna stawka opodatkowania znajdzie jednakże zastosowanie po spełnieniu dwóch zasadniczych wymogów, które zostały wprowadzone w celu uniknięcia potencjalnych oszustw podatkowych.Pierwszy z nich dotyczy stron transakcji – [b]zarówno dostawca, jak i nabywca muszš być podatnikami zarejestrowanymi na potrzeby transakcji wewnštrzwspólnotowych[/b]. Drugim jest obowišzek posiadania przez dostawcę dowodów na to, że towary będšce przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski.[srodtytul]Nowy œrodek t...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL