Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Orzeł carskiej Rosji leci na Ukrainę

XVIII-wieczne godło Rosji
Wikipedia
Dwugłowy orzeł wraca na pomnik w Połtawie, który upamiętnia porażkę armii szwedzkiej i Karola XII w starciu z wojskami cara Piotra I
Symbol rosyjskiego caratu „usišdzie” w parku Chwały na monumencie ku czci obrońców połtawskiej twierdzy i komendanta wojskowego Aleksego Kelina, którzy rzšdził miastem w latach 1708 – 1711. – Orzeł był na tym pomniku od 1909 roku. W 1921 roku został zdjęty. Należy przywrócić temu historycznemu miejscu Połtawy jego pierwotny wyglšd – mówił architekt Walerij Tregubow, inicjator rekonstrukcji monumentu. – Nasz projekt został zaakceptowany przez odpowiednie służby do spraw dziedzictwa kulturowego. Orzeł będzie siedział na specjalnym granitowym kamieniu, trzymajšc w szponach gałšŸ laurowš – dodał architekt. Przyznał jednoczeœnie, że ustanowienie rosyjskiego carskiego symbolu może wywołać na Ukrainie burzliwš dyskusję politycznš. – W to akurat nie wštpię – mówi „Rz” Łewko Łukianenko, znany dysydent z czasów ZSRR i były deputowany Bloku Julii Tymoszenko.
– Ukraina najpierw była pod okupacjš carskiego orła dwugłowego, póŸniej pięcioramiennej radzieckiej gwiazdy. Urzędnicy w Połtawie najwyraŸniej chcš, by te czasy wróciły. To bardzo smutne – dodał. Rosyjskojęzyczna Połtawa w œrodkowo-wschodniej częœci Ukrainy słynie z bitwy 8 lipca 1709 roku, gdzie starły się wojska króla szwedzkiego Karola XII z armiš rosyjskš cara Piotra I. Szwedzi zostali rozbici. Ich sojusznikiem był ukraiński hetman Iwan Mazepa. W 1705 roku, wobec planów Piotra I, który chciał zlikwidować hetmanat, Mazepa zaczšł szukać porozumienia z Rzeczpospolitš i Szwecjš. Były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko chciał, by w Połtawie stanšł pomnik hetmana. Pomysł ten jednak nie został zrealizowany. – Bitwa pod Połtawš ma dla Ukraińców dwa aspekty. Z jednej strony była patriotycznš próbš wyjœcia spod wpływu carskiej Moskwy pod przywództwem Mazepy. Z drugiej: była porażkš i skończyła się okupacjš rosyjskiego imperium. Powinniœmy w tym dniu nie œwiętować, a modlić się i odprawiać nabożeństwa żałobne – przekonywał Łukianenko. Monument ku czci obrońców twierdzy w Połtawie odsłonił car Mikołaj II w 200. rocznicę bitwy ze Szwedami.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL