Pracodawca przetworzy dane podwładnych na potrzeby funduszu socjalnego

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Szef nie naruszy prawa, gdy będzie wykorzystywał dane o pracowniku w zakresie niezbędnym do ustalenia jego uprawnień do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Dotyczy to danych osobowych o sytuacji socjalnej i materialnej pracownika, a więc także danych o jego dochodach. Odpowiednie zapisy w tym względzie powinny się znajdować w regulaminie funduszu. Zgodnie z art. 8 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E3286104A09691EDA3C3EEA77532444?id=74017]ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych[/link] zakres uprawnień do otrzymania świadczeń i ulg z funduszu powinien być uzależniony od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Ustawodawca wyraźnie postanowił, że świadczenia z zfśś nie powinny być wypłacane każdemu po równo ani według kryteriów związanych ze świadczoną pracą (jak np. staż pracy czy kwalifikacje), ale właśnie w zależności od spełniania przesłanek wskazujących na trudną sytuację bytową pracownika. [srodtytul]Skoro musi…[/srodtytul] Odpowiedzialność za dysponowanie środkami zfśś zgodnie z powyższymi zasadami spoczywa na pracodawcy. To on p...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL