Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Kto winny – pracownie czy badani?

Igor Janke
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Dlaczego oœrodki badawcze się pomyliły w prognozach wyników?
"Rzecz w metodzie badawczej. SMG KRC przeprowadziło zwykły sondaż telefoniczny w cišgu ostatnich trzech godzin przed zamknięciem lokali wyborczych. Natomiast TNS OBOP zrobił klasyczny exit poll, czyli ankieterzy stali przed wybranymi losowo 500 lokalami wyborczymi. I tam według okreœlonej procedury odliczali wychodzšcych z lokalu i pytali: na kogo głosowałeœ? Oczywiœcie te 500 komisji zostało tak losowo dobrane, by zapewnić ich reprezentatywnoœć w stosunku do wszystkich komisji wyborczych" – tłumaczy w „Gazecie Wyborczej” Ryszard Pieńkowski, wiceszef PBS DGA. "Próba szacowania wyników w dniu wyborów za pomocš sondażu telefonicznego jest więc nieporozumieniem. Ale sondaż telefoniczny jest co najmniej dziesięciokrotnie tańszy niż exit poll. TVN i SMG KRC postawiły na duże oszczędnoœci i stšd ta wpadka" – dodaje. Wbrew temu, co napisałem w pierwszej wersji tego przeglšdu prasy (przepraszam za niedopatrzenie – swój błšd naprawiam), szef PBS tłumaczy w innym miejscu w „Gazecie” z czego wynika błšd popełniony przez jego firmę w sondażu dla „GW”, w którym różnica między Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyński wyniosła.. 18 punktów procentowych. Był to najbardziej odbiegajšcy od rzeczywistoœci sondaż. Pieńkowski mówi: „To bardzo trudna chwila dla całej branży. Nasza firma nie będzie już sprawdzała preferencji politycznych przez telefon, to zawodne (…). Błędnie przewidzieliœmy zachowanie wyborców niezdecydowanych. "Rozdzieliliœmy" ich proporcjonalnie między kandydatów, a okazało się, że byli to głównie zwolennicy Napieralskiego i Kaczyńskiego” . Trzeba przyznać też z uznaniem, że redakcja „Gazety” napisała o błędnym sondażu wprost i sama w dzisiejszym wydaniu przeprosiła czytelników. „Gazeta” w tej sytuacji zachowała się fair.
W „Gazecie” swoje oœwiadczenie w sprawie sondażowych błędów publikuje Zarzšd Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku. Kto jest winny błędom? Dwa fragmenty oœwiadczenia: „Problemem badań sondażowych jest to, że sporo osób odmawia w nich udziału, a niektórzy odmawiajš odpowiedzi na poszczególne pytania. Ogranicza to wiarygodnoœć wyników danych sondażowych. Jednoczeœnie jednak etycznš zasadš wszelkich badań społecznych jest dobrowolne uczestnictwo - ludzie majš prawo odmawiać w nich udziału i odpowiadania na pytania, które ich w jakiœ sposób krępujš. Niektóre oœrodki badawcze informujš o tym osoby wylosowane do badań przed rozpoczęciem ich realizacji”. (..) Krytyka badań sondażowych - często ignorancka i nieodpowiedzialna - powoduje, że potencjalni respondenci tracš zaufanie do sondaży i albo w ogóle odmawiajš w nich udziału, albo nie odpowiadajš na poszczególne pytania, przez co oddalajš nas od prawdy”. No cóż. Choć prawdš oczywiœcie jest, że badani często odmawiajš udziału a czasem nie przyznajš się do rzeczywistych wyborów to od zarzšdu OFBOR można by oczekiwać bardzo samokrytycznej refleksji. Skomentuj na [link=http://blog.rp.pl/janke/2010/06/22/kto-winny-%E2%80%93-pracownie-czy-badani/]blog.rp.pl/janke[/link]
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL