Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Język może zdradzić agentów

Czy Agencja należycie ochroni tajnoœć swych agentów uczestniczšcych w kursach językowych?
www.abw.gov.pl
Czy szkolenie z języka angielskiego zdekonspiruje funkcjonariuszy ABW? Eksperci alarmujš, agencja uspokaja
Przetarg na największe w dziejach ABW szkolenia specjalistyczno–językowe dla prawie tysišca pracowników Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ogłosiła Kancelaria Premiera. Sfinansuje je Unia Europejska. Dwuletni kurs dla 975 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Agencji, który ma zakończyć się pod koniec przyszłego roku, kosztować będzie 3,6 mln zł netto. Jak można się dowiedzieć z oferty przetargowej, chodzi o to by agenci "mogli w języku angielskim czytać i przygotowywać dokumenty, prowadzić korespondencję i rozmowy telefoniczne, uczestniczyć w grupach i radach eksperckich, utrzymywać kontakty z zagranicznymi partnerami". Szkolenie z angielskiego obejmie m.in. cyberprzestępczoœć, cyberterroryzm, ochronę informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, słownictwo specyficzne dla NATO i UE. Agenci poznajš "słownictwo dotyczšce elementów prawodawstwa krajowego i UE dotyczšce korupcji", a także "czynnoœci œledczych w tym legitymowania, z zatrzymania, przeszukania, kontroli osobistej".
Może to oznaczać, że w kursach wezmš udział funkcjonariusze operacyjni, których wizerunek jest œciœle tajny. Szkolenia będš się odbywać w Centralnym Oœrodku Szkolenia ABW w Emowie a także 16 miastach Polski m.in. w Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, gdzie ABW ma swoje delegatury. Ze specyfikacji zamówienia wynika, że sale do szkoleń ma wynajšć firma językowa. Warunkiem jest bliskoœć od siedziby ABW (ok. 5 km) oraz połšczenie ze œrodkami komunikacji miejskiej. Zleceniodawca wymaga, aby sala była wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne m.in. sprzęt audio i tablice. To wszystkie wymogi, jakie stawia Kancelaria Premiera. ABW jest służbš specjalnš o szczególnym charakterze tajnoœci, która nie ujawnia nawet ilu pracowników zatrudnia. - Anonimowoœć funkcjonariuszy to podstawa, nie wyobrażam sobie, że agenci, którzy pracujš na co dzień w konspiracji, będš podjeżdżać do szkoły językowej jak gdyby nigdy nic. To jakiœ obłęd - mówi Janusz Krasoń, wiceprzewodniczšcy sejmowej komisji do spraw służb specjalnych (Lewica).- Nie wyobrażam sobie, aby kursy językowe odbywały się jak dla zwykłych œmiertelników. Szkolenie może się odbywać np. w salach wyposażonych w weneckie lustra - podkreœla poseł. Podobnie myœli Andrzej Barcikowski, były szef ABW, dziœ w radzie konsultacyjnej przy Agencji. - Widzę tu lukę w systemie zamówień publicznych, które nie ogranicza przetargu w przypadkach szczególnych np. bezpieczeństwa państwa. Ale cóż, pewnie takie sš wymogi Urzędu Zamówień Publicznych - ocenia Barcikowski. Ppłk Katarzyna Koniecpolska-Wróblewska, rzeczniczka ABW, uspokaja. - W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dawna obowišzujš sprawdzone procedury, które umożliwiajš skutecznš ochronę wizerunku oraz danych identyfikujšcych funkcjonariuszy Agencji. Zgodnie z przyjętym algorytmem postępowania, należnš ochronš w tym zakresie objęci zostanš również uczestnicy szkoleń językowych - mówi.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL