Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

Życie rodzinne na Stawisku

ROL
Maria Iwaszkiewicz opowiada Joannie Bojańczyk o domu, który zamieszkiwały kobiety. Babcie, kuzynki, rezydentki. Jarosława Iwaszkiewicza to towarzystwo męczyło, ale gdy wyjeżdżał, tęsknił za nim
[b]Rz: Wspomina pani często dzieciństwo na Stawisku?[/b] [b]Maria Iwaszkiewicz:[/b] Moi rodzice wprowadzili się na Stawisko w 1928 roku do nowego domu, który zbudował dziadek Lilpop. Miałam cztery lata i mieszkałam tam tylko do 20. roku życia, bo młodo wyszłam za mšż. W to wchodziła okupacja, którš, przyznam, pamiętam najlepiej. Pamięć jest nierównomierna. Czasem zostawia coœ całkiem nieważnego, a ważne się zapomina. Stawisko było jak wyspa na tym morzu wojny. Przechowywało ludzi. Cišgle tu ktoœ przyjeżdżał, mieszkał. Było życie kulturalne, muzyka, odczyty. Ale takie rzeczy praktykowało wiele domów, nie tylko my. [b]Pamięta pani wszystkich mieszkańców Stawiska?[/b]
To był dom licznej rodziny. Oprócz rodziców i nas z siostrš mieszkał tu – jeszcze przez dwa lata, aż do œmierci – dziadek i dwie babcie: siostra dziadka Pilawitzowa i przyszywana babcia Miaskowska, która żyła i umarła na Stawisku. Służba była wtedy czymœ normalnym. Pokojówka, kucharka, tzw. człowiek, który palił w piecach. Babcia miała dochodzšcš służšcš. I ta struktura dochowała się aż do końca okupacji. Potem została już tylko kucharka Pawłowa, która była u nas przez 30 lat. Z jej wnuczkš Zosiš przyjaŸniłyœmy się z mojš siostrš Teresš. Dziadek, który był myœliwym, miał własnego służšcego. Pozwalał nam oglšdać albumy ze zwierzętami. Współpracował z pismem „Łowiec polski”, które było powszechnie czytane w ziemiańskich domach. Wspomina o tym Miłosz. Ja z tego pisma nauczyłam się odróżniać tropy zwierzšt. Wtedy jeszcze w Podkowie było dużo lasu, w nim zwierzyna. Piękny Las Młochowski uchował się do dziœ, na szczęœcie nierozparcelowany. A na Stawisku mieszkajš dwie sarny. [b]W listach do córek pani ojciec pisze o licznych opiekunkach, nianiach, które wcišż się ze sobš kłóciły.[/b] Jeszcze przed wojnš, gdy miałam cztery, pięć lat, miałam nauczycielkę Francuzkę, Louise. Potem Szwajcarkę pannę Blanche. Była do nas niezwykle przywišzana. Lata potem, jak przestała u nas pracować, przyjeżdżała na rocznice œlubu rodziców. Umarła całkiem niedawno, dożywszy póŸniej staroœci. Wtedy w ten sposób uczono języków. Nic nie zastšpi nauki na co dzień. Do dziœ mówię dobrze po francusku, ale innych języków się niestety nie nauczyłam, bo jestem do języków niezdolna. Ojciec miał trzy siostry. Jedna zginęła w powstaniu, dwie mieszkały jakiœ czas w Podkowie, niedaleko Stawiska, w drewnianym domku bez łazienki, z nędznš kuchenkš. Gdy się starzały, przenosiły się do naszego domu. To były osoby bardzo skromnych œrodków. Ale charaktery miały ciężkie, oj, ciężkie. Wszystkie te kobiety okropnie się kłóciły. Ojciec zawsze uważał, że nas babcie rozpuszczajš. Dam taki przykład, jeszcze sprzed wojny. Wtedy nie wolno było dzieciom dawać słodyczy. Ojciec tego przestrzegał. Ale babcia chowała dla nas cukierki w skrytce. Myœmy wiedziały, że po obiedzie zawsze możemy tam pójœć w tajemnicy przed ojcem i będš dla nas cukierki. [b]Obie z siostrš wczeœnie wyszłyœcie za mšż. Rodzice nie byli tym zachwyceni.[/b] Dla rodziców œlub córki nie zawsze jest miły. Mój ojciec, jak to często zdarza się panom, nie lubił zięciów. Nie lubił i koniec. A mojego pierwszego męża bardzo nie lubił. Rzeczywiœcie, to nie było udane małżeństwo. To (Stanisław Włodek, przyp. JB) był człowiek z Grodziska Mazowieckiego, niedobry mšż, ale bardzo dobry ojciec, dzieci bardzo go kochały. [b]Jeszcze bardziej martwili się œlubem pani siostry, który wzięła w tajemnicy przed nimi.[/b] To był dla nich szok. Moja matka była bardzo religijna, a oni wzięli œlub tylko cywilny. Pierwszy mšż mojej siostry, Markowski, był przekonań lewicowych, oględnie mówišc. Trzymali to do końca w tajemnicy. Ale potem stosunki mojej matki z zięciem Markowskim ułożyły się przez to, że był wybitnym malarzem. A wreszcie siostra rozwiodła się. [b]Ojciec konflikty rodzinne łagodził. [/b] W listach zawsze pisał dobrze o was wzajemnie i bardzo czule o matce. Ojciec był człowiekiem zgody. Musiał łagodzić konflikty, także ze względu na nerwowoœć matki. I ja jestem człowiekiem zgody. Nie cierpię kłótni, zadrażnień. Ale ojciec nad niezgodami cierpiał. Gdy się złoœcił, wpadał w gwałtowny atak, ale to po chwili mu przechodziło. To zdrowsze, niż obrażać się, nie rozmawiać całymi tygodniami, jak potrafił mój mšż. Wolę, gdy ktoœ wrzeszczy i tupie, a potem mu przechodzi i jest w dobrym humorze. [b]Przebywanie w tym domu pełnym ludzi musiało być dla pani ojca męczšce.[/b] Dom zawsze był pełen. Po wojnie były u nas zawsze „kulawe kaczęta”. Rodzice wzięli Wiesia, którego całš rodzinę Niemcy rozstrzelali na Woli. Potem był Józio, chłopak z Konina, niesłychanie zacny, wielkich zalet. Zdał maturę i uczył się w Szkole Głównej Handlowej. Już nie mówię o takich, którzy mieszkali u nas krócej. Moja siostra przyjaŸniła się z chłopcem, który mieszkał w Podkowie. Nazywaliœmy go Szczypior. Przychodził do nas na lekcje, na obiady. Prawie przez całš okupację mieszkał, potem pomieszkiwał u nas Roman Kołoniecki, poeta. Dwie kuzynki: pani Krzywoszewska i jedna z domu Lilpop, nazywali jš Fuła. Była kierowniczkš Desy na rogu Nowego Œwiatu i Wareckiej. Była bratanica ojca. Kiedy ojciec przyjechał z Ukrainy, został tam jego brat, o 19 lat starszy, jak to w rodzinach wielodzietnych bywało. Przyjechał potem z córkš i synem. [b]To wielki kršg znajomych, zarówno ze œrodowiska literackiego, jak i z kręgu domowego, sšsiedzkiego.[/b] Ojciec był bardzo towarzyski. Lubił, jak ładnie podano do obiadu, znał się na tym. Œmiałyœmy się, że jak przyjechało dużo ludzi na obiad, to mówił „umęczyli mnie”, a jak nie przyjechał nikt, robił się smutny – „do starego już nikt nie chce przyjeżdżać”. Mama była mniej towarzyska, ale miała swoich, jak mówił ojciec, „gadaczy”, takich, z którymi lubiła gadać. Kiedyœ to był Andrzejewski, potem Kołoniecki, Mycielski, Paweł Hertz. Z Hertzem potem bardzo się przyjaŸniłam, zawsze służył mi radš w sprawach wydawniczych i bardzo mi go było brak, gdy umarł. [b]Na Stawisku było także dużo zwierzšt. Pani ojciec z czułoœciš opisywał koty i psy w listach do pani siostry.[/b] Dwa psy i kot były zawsze. Wtedy nabrałam przekonania, że zwierzęta wymieniajš między sobš wiadomoœci. Pojawiały się na Stawisku jakieœ psy, przeważnie kundle, przybłędy, najpierw mieszkały na schodach, potem wchodziły do domu. Jedna suka Aza musiała być chyba wyrzucona z samochodu, bo zawsze była przelękniona. I nigdy nie rodziła mniej niż osiem szczeniaków, a kiedyœ miała jedenaœcie. [b]Co się z nimi robiło?[/b] Przeważnie się oddawało, ale czasem przychodził „oprawca” i usypiał. [b]Mieliœcie mnóstwo powiedzonek rodzinnych, przezwisk znajomych. To rodziło chyba dużš wspólnotę duchowš.[/b] Był u nas taki pokój, w którym umarły siostry ojca, ciocie Jadwiga i Hela, i babcia, ojciec nazywał go umieralniš. To ja już pójdę do umieralni, mówił. I tam się przeniósł po œmierci mamy, na krótko, bo umarł szeœć tygodni po niej. [b]W listach ojciec pisze o Myszeńkach. Czyje to było przezwisko?[/b] Myszeńka był kolegš mojej siostry z prawa. To niejaki Jan Falewicz, znana postać w Warszawie, bardzo miły chłopak, który był ciężko ranny w powstaniu. Miał potem operację głowy i z tego wywišzały się zaburzenia równowagi. Mówiłyœmy do niego: w głowie masz myszeńki. I tak zostało. Potem o całej jego rodzinie mówiliœmy: myszeńki. Żona, z domu Plater, też była Myszeńkowa. Zarówno mama, jak ojciec mieli duże poczucie humoru. Moje dzieci jeszcze to czujš, ale wnuki już chyba nie. Myœmy żyli w symbiozie z sšsiedniš wsiš, która nazywała się Polesie. Stamtšd pochodziła nasza praczka Wróblewska, którš moja siostra zabrała do Kanady. Ona tam cudownie gotowała i piekła. Popłynęła statkiem przez Nowy Jork. Moja siostra zabrała jš na Empire State Building. Wróblewska rozejrzała się i powiedziała: „A u nas w Rokitnie też jest taka wieża, że jak się wjedzie, to widać całš okolicę”. Widać tu godnoœć prostego człowieka, któremu nic nie imponuje. [b]Przyjęcia, obiady, była nawet na Stawisku królowa angielska. Jak wyglšdało zaopatrzenie w żywnoœć tego wielkiego domu?[/b] Stawisko szło trybem gospodarstwa. Były sad i ogród pełen wspaniałych truskawek, szparagów. Przed wojnš były konie, ojciec jeŸdził konno. Zabrali je w 1939 roku do wojska i nigdy nie wróciły. Ojciec marzył, że któraœ z nas będzie studiowała ogrodnictwo. Nic z tego nie wyszło. Ja kompletnie nie mam ręki do roœlin. Odezwało się to dopiero w mojej córce, która to uwielbia. Po zakupy jeŸdziło się na targi do Grodziska, do Milanówka. Okoliczne baby przywoziły wspaniałe sery, masło, œmietanę. Kwasiło się ogórki, kapustę. Kucharce Pawłowej lato układało się na smażeniu konfitur. Najpierw truskawki, potem morele, wiœnie, wreszcie powidła. Powidła najlepiej robi się na węglowej kuchni. Stygnš razem z niš i na wierzchu robi się skorupka. [b]Podobno ojciec przestrzegał godzin posiłków?[/b] Bardzo. O wpół do drugiej był obiad i po tym można było regulować zegarki. Ojciec był człowiekiem dnia. Wstawał wczeœnie, jadł œniadanie i pisał. Proszę pamiętać, że oprócz prozy i poezji przez 25 lat pisał felietony do „Życia Warszawy” „Rozmowy o ksišżkach”. Pewna magistrantka obliczyła, że napisał ich w sumie 990. Wkrótce wyjdzie ich wybór w Czytelniku. [b]Iwaszkiewicz znał się na kuchni.[/b] Ojciec tak, mama zupełnie nie. Jš wychowano tak jak panienki wtedy, których nie wpuszczano do kuchni. Umiała tylko zrobić sos cumberland. Mama nie była łakoma i zawsze miała do nas pretensję o nasze łakomstwo. Nie lubiła kuchni ani zapachów kuchennych. Za to wspaniale na jedzeniu znała się matka mego ojca. Piekła 30 rodzajów mazurków. [b]Czy życie w takim domu dało pani coœ więcej, niż dałoby życie w małej rodzinie?[/b] Trudno stawiać to za przykład, bo trzeba pamiętać, że moi rodzice byli ludŸmi nieprzeciętnymi. Podsuwali nam lektury, nauczyli nas postaw życiowych. Wiedziałyœmy, że sš rzeczy, których się nie robi, na przykład, że się nie donosi. Dużo dała mi także szkoła Kowalczykówny. Prywatna szkoła, droga, religijna, ale otwarta, w której uczyły się także luteranki, żydówki. Pewna córka znanego adwokata, bardzo zamożnego, omal nie wyleciała z niej za wybryk antysemicki. [b]Co pani czuła, gdy Stawisko przekształcano w muzeum? Było pani żal domu?[/b] Nie było innego wyjœcia. To był duży dom, całkiem niepodzielny. Jego bogactwem nie jest wyposażenie, ale niebywałe archiwum. Ojciec niczego nie wyrzucał, żadnego listu. Jego korespondencja będzie powoli wychodziła. I taka była wola rodziców.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL