Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Interpretacje podatkowe

Czy organy podatkowe będš uwzględniać wyroki sšdów administracyjnych

www.sxc.hu
Podatnicy we wnioskach o interpretację przepisów podatkowych przywołujš korzystne dla siebie orzecznictwo. Organy podatkowe często kwitujš to jednym zdaniem: wyrok wišże w indywidualnej sprawie. To z kolei nie podoba się sšdom administracyjnym
[b]W wyroku z 20 stycznia 2009 r. (III SA/Wa 1916/08) Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie[/b] uznał, że organy podatkowe powinny odnosić się w interpretacjach do orzeczeń sšdów powołanych przez podatników we wnioskach ORD-IN. Sšdy wydajš coraz więcej rozstrzygnięć, w których pojawia się podobna interpretacja przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link], jak ta przyjęta przed rokiem przez warszawski WSA.Czy majš rację, zadecyduje Naczelny Sšd Administracyjny. Zaskakuje jednak liczba wyroków tego typu. Zwłaszcza że stanowisko WSA w Warszawie jest wcišż nieprawomocne, wyrok został przez organy podatkowe zaskarżony do NSA.
WSA powołujš się jednak nie tylko na ubiegłoroczne orzeczenie. Odwołujš się do zasady zaufania podatnika do organów podatko...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL