Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Edukacja

Wkrótce zmiany na uczelniach

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
W maju w Sejmie ma się rozpoczšć dyskusja o zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym
– Od 1 paŸdziernika 2011 r. na uczelniach będzie obowišzywało nowe prawo o szkolnictwie wyższym – zapowiedziała minister nauki prof. Barbara Kudrycka. Wczoraj przedstawiła projekt nowelizacji zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym. – To efekt trwajšcych od kwietnia 2008 r. konsultacji ze œrodowiskiem akademickim – podkreœlała minister. W maju projekt ma trafić do Sejmu. Nowelizacja dotyka każdego aspektu życia uczelni. Np. ważnš zmianš dla studentów jest wprowadzenie odpłatnoœci za drugi kierunek studiów. Zwolnionych z niej będzie 10 proc. najlepszych studentów. Zasady odpłatnoœci okreœlš uczelnie.
Z kolei każdy nauczyciel akademicki będzie musiał uzyskać zgodę rektora na drugie dodatkowe zatrudnienie poza uczelniš. Obecnie informuje o tym rektora, a zgoda wymagana jest przy trzecim z kolei miejscu pracy. Projekt wprowadza też zakaz podległoœci służbowej wœród najbliższej rodziny. W propozycji minister pozostały kontrowersyjne zapisy, o których pisała „Rz”. Mianowicie uczelnia publiczna nie będzie mogła bez zgody ministra zwiększyć liczby studentów stacjonarnych, jeœli chciałaby przyjšć ich więcej o ponad 2 proc. w stosunku do liczby studiujšcych w poprzednim roku akademickim. Minister będzie też mógł powołać osobę pełnišcš obowišzki rektora w przypadku, gdy uczelnia popadnie w tarapaty finansowe, a jej dotychczasowy rektor nie będzie potrafił wprowadzić programu naprawczego. Kontrowersje wœród rektorów budzi też sztandarowy pomysł nowelizacji – wyłanianie najlepszych wydziałów i jednostek tzw. krajowych naukowych oœrodków wiodšcych, które przez pięć lat będš otrzymywały dodatkowe pienišdze z budżetu państwa. – To oznacza, że ministerstwo chce przez kilka lat dawać pienišdze za to, co dany wydział osišgnšł, bez stawiania wymagań dotyczšcych rozwoju – ocenia prof. Jerzy WoŸnicki, przewodniczšcy Fundacji Rektorów Polskich. – Proponowanym przez rektorów rozwišzaniem jest finansowanie tworzenia takiej jednostki, a następnie kontraktowanie jej dodatkowych zadań, z których byłaby rozliczana.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL