Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Nagrody dla największych talentów w polskim HR

Z sukcesu cieszš się (od lewej) Izabela Jarosz Top Menedżer HR oraz Magdalena Majewska i Angelika Œniegocka zdobywczynie II i III nagrody
Fotorzepa, Magda Starowieyska Magda Starowieyska
Zarzšdzanie zasobami ludzkimi to u nas domena kobiet. Ich mocnš pozycję potwierdził też konkurs Top Menedżer HR, gdzie panie zdobyły wszystkie laury
– W naszym konkursie nie chodzi o to, by nagradzać dotychczasowe osišgnięcia najlepszych HR-owców, ale przede wszystkim ich potencjał – podkreœla Małgorzata Sidor-Rzšdkowska, ekspert zarzšdzania zasobami ludzkimi i przewodniczšca jury, które spoœród 25 finalistów wybierało talenty polskiego HR. Zarówno sam finał, w którym na 25 osób znalazło się tylko siedmiu mężczyzn, jak i cały konkurs (80 proc. z 600 uczestników stanowiły panie) potwierdził, że HR jest u nas domenš kobiet. [srodtytul]Auto dla zwycięzcy[/srodtytul]
To panie zdobyły wszystkie nagrody i wyróżnienia drugiej edycji konkursu – jedynego w Polsce przekrojowego sprawdzianu wiedzy z zakresu HR. Jego organizatorami sš „Rzeczpospolita” i magazyn „Personel Plus”, a partnerem strategicznym Altkom Akademia. Tytuł Top Menedżera HR 2010 i głównš nagrodę – seata ibizę, zdobyła Izabela Jarosz, dyrektor personalna w firmie ubezpieczeniowej Mondial Assistance. Absolwentka historii sztuki i psychologii, postawiła na HR przed szeœcioma laty. Szefem HR w Mondial Assistance jest od prawie czterech lat – najpierw jako kierownik, a potem dyrektor budowała od podstaw dział personalny w spółce. Od poczštku tego roku Izabela Jarosz jest też koordynatorem HR w Mondial Assistance w regionie (awansem pochwaliła się dopiero gdy odbierała nagrodę). Drugie miejsce zdobyła Magdalena Majewska, specjalistka ds. personalnych w firmie logistycznej DB Schenker. Absolwentka stosunków międzynarodowych, psychologii i studiów podyplomowych z coachingu, w DB Schenker, gdzie pracuje od trzech lat, prowadzi m.in. rekrutację i koordynuje badania satysfakcji pracowników. Trzeciš nagrodę jury przyznało Angelice Œniegockiej, dyrektorowi działu personalnego w Ista Shared Services Polska, która wydała niedawno poradnik „Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedzš kandydaci do pracy”. Jury przyznało też trzy wyróżnienia. Zdobyły je: Marzena Kaczyńska, kierownik biura zarzšdu i koordynator HR w sieci handlowej Mix Electronics, Amina Księżopolska, starszy specjalista ds. HR w firmie doradczej KPMG, i Anna Mindykowska, dyrektor personalna w firmie motoryzacyjnej Thule. [srodtytul]Nie tylko wiedza[/srodtytul] – Nasi laureaci to ludzie, którzy mogš się sprawdzić w najbardziej wymagajšcych firmach. Ich standardy myœlenia i działania nie odbiegajš od najlepszych œwiatowych wzorców – podkreœla Małgorzata Sidor-Rzšdkowska. Jak dodaje, konkurs ma sprawdzić trzy cechy kluczowe dla kompetentnego, nowoczesnego HR-owca; wiedzę, umiejętnoœci i postawę. Pierwszš sprawdzał test wiedzy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i funduszy UE. W drugim etapie wprowadzono teraz blok testów kompetencyjnych, które sprawdzały praktycznš wiedzę menedżerskš w dziedzinie HR. – To dodatkowy element weryfikacji umiejętnoœci uczestników i wsparcie dla jury – wyjaœnia Bartłomiej Œlusarczyk z wydawnictwa Wolters Kluwer, współtwórca konkursu i współautor gry strategicznej, która sprawdzała praktyczne umiejętnoœci HR-owców. Rozmowa z jury była z kolei próbš zbadania postawy 25 finalistów. – Staraliœmy się ocenić, na ile rozumiejš HR, czy majš ciekawe pomysły i na ile potrafiš przekonać do nich innych – wyjaœnia Małgorzata Sidor-Rzšdkowska. [ramka][b][link=http://www.rp.pl/artykul/9211,451442_HR_nie_jest_sztuka_dla_sztuki_.html] Rozmowa z Izabelš Jarosz, Top Menedżer HR 2010[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL