Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polak za granicš

Bezduszne sšdy, utracone dzieci

Fotorzepa, Danuta Matloch
Annie nakazano zwrócić ojcu mieszkajšcemu w Holandii niemowlę karmione piersiš. Kobieta się ukrywa
- Zostałam zdradzona przez własny kraj - mówi łamišcym się głosem Anna Ch. Po chwili zaczyna płakać. Tak jest do końca rozmowy, na którš umówiła się z nami w jednej z trójmiejskich galerii handlowych. Tylko na chwilę, bo jest œmiertelnie przerażona. Boi się rozpoznania. Od kilkunastu tygodni ukrywa się z kilkumiesięcznym synkiem. Do niedawna kobieta mieszkała w Holandii z mężem i małym Euzebiuszem. Wiosnš jej małżeństwo się rozpadło. Według jej relacji mšż sam poprosił, by wyniosła się z domu. Anna spakowała siebie, syna i wyjechała do Polski. Trzy tygodnie póŸniej mšż oskarżył jš o uprowadzenie dziecka. Powołał się na konwencję haskš, która ma chronić rodziców przed wywożeniem dzieci przez partnerów z innych krajów. Efekt? Za kobietš wydano europejski nakaz aresztowania. Policja zatrzymała jš w szkole pod Koœcianem, gdzie pracowała. Sšd rozpatrujšcy kwestię ekstradycji stanšł po stronie Anny. Uznał, że skoro ma prawa rodzicielskie, nie można jej oskarżyć o porwanie. Kobieta wyszła na wolnoœć.
Ale latem Sšd Rejonowy w Œremie nakazał, by Euzebiusz wrócił do Holandii. Nakaz należało wykonać natychmiast, mimo że Anna karmiła dziecko piersiš. Kobieta chłopca nie oddała, liczyła na poznański Sšd Okręgowy. Ten jednak stwierdził, że matka wyrwała chłopca z naturalnego œrodowiska, a rolš wymiaru sprawiedliwoœci jest to naprawić. – Faszyœci odrywali dzieci od karmišcych kobiet, a teraz to polskie sšdy czyniš podobnie. Nie zwracajš uwagi na żadne więzi – rozpacza Anna. Kobieta nie zamierza wracać do Holandii, bo tam najprawdopodobniej będzie odpowiadała za uprowadzenie dziecka. A o wydaniu chłopca słyszeć nie chce – boi się, że jeœli Euzebiusz wyjedzie, nigdy więcej go już nie zobaczy. Inny poglšd na sprawę ma Michał Stryjski, adwokat męża Ch.: – Fakt, że doszło do uprowadzenia, jest oczywisty. Mimo to mój klient okazał bardzo dużo dobrej woli. Kilkakrotnie zapewniał, że nie zamierza pozbawiać żony kontaktu z dzieckiem. Ale naprawdę trudno mi ręczyć za to, jak się zachowa, jeœli ona nadal nie będzie respektowała orzeczeń sšdu. W œrodę w Holandii ma się rozpoczšć proces, który będzie regulował prawo do opieki nad dzieckiem. Anna obawia się, że zostanie pozbawiona praw rodzicielskich. – Będę się ukrywać do momentu, aż obudzš się polskie władze albo zmšdrzeje mój mšż – zapowiada. [srodtytul] A dobro dziecka? [/srodtytul] Przypadek Anny niepokoi prawników i posłów. Wskazujš, że zapisy konwencji zakładajš przede wszystkim dobro dziecka. Tymczasem w tej sprawie sšd nie przeprowadził żadnych diagnostycznych badań w Rodzinnym Oœrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym (np. testów psychologicznych). Anna dowodziła, że Holender nadużywa alkoholu. Miała na to dokumentację medycznš. Sšd nie zlecił żadnych badań. Holender żyje obecnie z innš kobietš, a to – zdaniem matki – mogłoby zaszkodzić jej dziecku. - Sprawa jest skandaliczna – ocenia Jarosław Sellin, poseł Polski Plus, który zaangażował się w sprawę Anny. Wystšpił do ministra sprawiedliwoœci i rzecznika praw obywatelskich z proœbš o interwencję przed Sšdem Najwyższym. Chce, by orzeczenie w sprawie Euzebiusza uznać za niezgodne z polskim prawem. To nowoœć, ponieważ sprawy w ramach konwencji rozstrzygane sš tylko przez sšdy w dwóch instancjach, co według prawników jest mankamentem. Mecenas Lech Toporek, który reprezentował przed sšdem innš kobietę walczšcš o dziecko: – Nie ma możliwoœci złożenia kasacji do Sšdu Najwyższego. Tak być nie powinno. - W Australii i wielu innych państwach podobne sprawy mogš być rozpatrywane w czterech instancjach – mówi "Rz" Waldemar Drexler, adwokat mieszkajšcy na stałe w Australii. – Nikt nie odbiera też dzieci przed ostatecznym werdyktem. To niemożliwe. Szybkiej reakcji RPO i resortu raczej jednak nie należy się spodziewać. – Rzecznik zwróci się do sšdu w Œremie z proœbš o przesłanie do wglšdu akt sprawy. Nie oznacza to jednak automatycznie zamiaru wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodnoœci z prawem prawomocnego orzeczenia – tłumaczy Paweł Grabczak z biura RPO. Resort sprawiedliwoœci sprawę analizuje. [srodtytul]75 dramatów [/srodtytul] Dramat Anny nie jest jedyny. Niedawno w Kielcach kurator sšdowy bez powiadomienia matki odebrał ze szkoły jej siedmioletniš córkę Martę i czteroletniego syna Federica. Dzieci pojechały do Włoch na cztery dni przed prawomocnym wyrokiem. Sšd nie zwracał uwagi na opinie biegłych, którzy orzekli, że oddzielenie dzieci od matki naraża je na poważne szkody fizyczne i psychiczne. Małgorzacie Muchowskiej z Tczewa udało się zatrzymać trzyletniego syna, o którego walczył też jej mšż, Grek mieszkajšcy w Australii. I w tym wypadku nie obyło się bez kontrowersji. Jak ujawniła "Rz", resort sprawiedliwoœci nie przekazał do sšdu dokumentu, w którym władze Australii alarmowały, że w razie niekorzystnego wyroku mężczyzna jest gotów uprowadzić dziecko. Problem dotyczy coraz większej liczby polskich rodziców. Z roku na rok roœnie liczba wniosków o wydanie dzieci partnerom z innych krajów. W 2009 r. rozpatrzono 11 z nich. W czterech przypadkach zapadły decyzje o przekazaniu maluchów za granicę, w siedmiu wnioski oddalono. Pozostałe sprawy nie mogš doczekać się rozstrzygnięcia. Tylko w tym roku do biura RPO wpłynęło kilkanaœcie skarg w sprawach dotyczšcych stosowania konwencji haskiej. – Stany Zjednoczone, Kanada czy Niemcy walczš o swoich obywateli, nawet kosztem póŸniejszej walki przed trybunałami. U nas jest inaczej – komentuje Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator PiS. – Kiedy strona żšdajšca wydania dziecka za granicę powołuje się na konwencję haskš, polskie sšdy zaczynajš działać mechanicznie – dodaje Sellin. – Tymczasem powinny zostać zobowišzane chociażby do zasięgnięcia opinii biegłych z poradni konsultacyjnych – uważa. Według niego pomóc mogłaby nowa ustawa albo wprowadzenie instrukcji. – Nie chodzi o to, by wišzać sšdy. Raczej o to, by je oœmielić – podkreœla. – W tej sprawie składałem już interpelację przed rokiem. Ministerstwo Sprawiedliwoœci odpowiedziało, że Polska ratyfikowała konwencję, więc wszelkie dodatkowe przepisy sš zbędne. Ministrem sprawiedliwoœci był wówczas Zbigniew Ćwiškalski. Dziœ podtrzymuje ówczesne stanowisko resortu. – Nie ma możliwoœci, by dawać sšdom jakiekolwiek instrukcje. Być może w niektórych przypadkach sędziowie majš obawy przed interpretowaniem konwencji, czasem może po prostu brakuje im wiedzy. Ale ten problem mogłyby rozwišzać szkolenia, choćby w Krajowej Szkole Sšdownictwa i Prokuratury – twierdzi Ćwiškalski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL