Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Lekarz-homeopata uniewinniony

Sklep homeopatyczny
Fotorzepa, MW Michał Walczak
Stosowanie niezgodnych z Kodeksem Etyki Lekarskiej metod terapii zarzucapoznańskiemu lekarzowi stosujšcemu metody homeopatyczne Okręgowy Rzecznik OdpowiedzialnoœciZawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Postępowanie przeciwko lekarzowi toczyło się przedOkręgowym Sšdem Lekarskim w Poznaniu.
Jan Baranowski jest prezesem Wielkopolskiego Stowarzyszenia Homeopatów Lekarzy i Farmaceutów. Od lat stara się o uznanie homeopatii za metodę terapeutycznš i wpisanie jej na listę dodatkowych umiejętnoœci lekarskich. W 2006 roku prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu o sprawdzenie metod leczenia i sposobu prowadzenia praktyki przez Jana Baranowskiego pod kštem zgodnoœci z aktualnš wiedzš medycznš i zasadami wykonywania zawodu lekarza. Rzecznik umorzył postępowanie wyjaœniajšce w tej sprawie, ale prezes NIL wniósł zażalenie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawodowej. Po przyjęciu odwołania Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialnoœci Zawodowej WIL w Poznaniu postanowił wszczšć z urzędu postępowanie wyjaœniajšce.
W postępowaniu przed sšdem lekarskim uczestniczyło grono zwolenników metod homeopatycznych: lekarzy i pacjentów. Sšd przesłuchał dziœ trzech œwiadków, nie wiadomo, c. Jak powiedział Jan Baranowski, stawiane mu zarzuty budzš jego zdziwienie. [srodtytul]Sšd: nie ma dowodów winy[/srodtytul] Według sšdu lekarz, stosujšc homeopatię, nikomu nie zaszkodził. - Rzecznik dostarczył mniej dowodów winy niż my dostarczyliœmy dowodów niewinnoœci. Trzeba też pamiętać, że to postępowanie nie było wywołane przez skargę jakiegokolwiek z pacjentów - powiedziała po decyzji sšdu reprezentujšca lekarza adwokat Mirosława Stryjska. Na razie nie wiadomo, czy strony odwołajš się od orzeczenia sšdu. [srodtytul]Baranowski: homeopatia normalnš metodš terapeutycznš[/srodtytul] Oskarżony lekarz mówił przed procesem: - Uważam, że postšpiłem zgodnie z prawem. Nie naruszyłem kodeksu etyki lekarskiej i uważam, że jestem niewinny. Jako lekarz stosuję leki homeopatyczne dopuszczone do obrotu, które sš zarejestrowane i sš dostępne w aptekach. Minister zdrowia wydał stosowne rozporzšdzenie w którym pisze o leczniczym produkcie homeopatycznym. Sš też dyrektywy unijne okreœlajšce homeopatyczny produkt leczniczy, które obowišzujš także Polskę" - powiedział Baranowski. - Nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji, sšdzę, że ta sprawa przyczyni się do tego, że homeopatia tak jak w innych krajach będzie normalnš metodš terapeutycznš uzupełniajšcš podstawowe leczenie - dodał. Jak wyjaœnił Tomasz Korkosz, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, fakt, że leki homeopatyczne sš dopuszczone do obrotu nie oznacza, że sš one skuteczne i że należy je stosować. "One sš po prostu niezweryfikowane naukowo. Lekarz jest zobowišzany do tego, żeby swojš działalnoœć medyczno-terapeutycznš opierać na faktach potwierdzonych naukowo" - powiedział.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL