Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Praca

Ważne umiejętności, a nie papier

Magdalena Pietrzak po biotechnologii dziœ prowadzi biuro rachunkowe w Warszawie
Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Prawie 170 tys. Polaków rozpoczyna co roku studia podyplomowe. Pracodawcy doceniajš chęć podwyższania kwalifikacji, ale nie kosztem doœwiadczenia
Kończšc biotechnologię na Politechnice Warszawskiej, Magda Pietrzak wiedziała już, że będzie musiała zdobyć nowy zawód. W kraju o pracę w tej specjalnoœci bardzo trudno, a za granicę wyjechać nie chciała. Przekwalifikowała się więc na finanse. Skończyła podyplomowe studia z rachunkowoœci na UW, by zdobyć licencję na usługowe prowadzenie ksišg handlowych, i od kilku lat jest właœcicielkš biura rachunkowego. To właœnie chęć zdobycia nowego zawodu jest jednym z głównych powodów decyzji o powrocie na studia po dyplomie. Inna przyczyna to koniecznoœć zdobycia bardzo specjalistycznych umiejętnoœci albo pogłębienia szybko zmieniajšcej się wiedzy.
[srodtytul]Praktyka najważniejsza[/srodtytul] Rzadziej decydujemy się na studia dla samego studiowania i satysfakcji zdobywania wiedzy, choć Justyna Ciećwierz, coach kariery, przyznaje, że w swej pracy spotyka ludzi, którzy cały czas się uczš, odkładajšc na póŸniej wejœcie na rynek pracy. To błšd. [wyimek]25 procent więcej zarabia kierownik po studiach podyplomowych(według wynagrodzenia.pl)[/wyimek] – Studia podyplomowe sš atutem pracownika, ale firmy rzadko premiujš samš chęć uczenia się – przestrzega Marek Suchar, dyrektor firmy doradztwa personalnego IPK. Jego zdaniem na rynku pracy œwietnie sprawdzajš się podyplomowe specjalizacje dla inżynierów budownictwa, lekarzy czy prawników, które pomagajš zdobyć bardzo konkretne umiejętnoœci. Natomiast bardziej ogólne kierunki zwišzane z zarzšdzaniem zasobami ludzkimi, negocjacjami czy marketingiem dostarczajš wiedzę, którš trzeba uzupełnić praktykš. I często lepiej zaczšć od tej ostatniej. – Wejœcie na rynek pracy dopiero po ukończeniu studiów podyplomowych może być trudne. Dla pracodawców najważniejsze jest doœwiadczenie zawodowe. Jeœli majš do wyboru kandydata z doœwiadczeniem w branży i absolwenta studiów podyplomowych bez praktyki, wybiorš tego pierwszego – podkreœla Michał Młynarczyk, dyrektor zarzšdzajšcy Hays Poland. Jego zdaniem od praktyki dobrze jest zaczšć nawet wtedy, gdy traktujemy studia podyplomowe jako pomoc przy przekwalifikowaniu się. – Warto jak najwczeœniej zaczepić się w firmie o wybranej specjalizacji i równolegle, albo nieco póŸniej, po zdobyciu praktyki, zadbać o uzupełnienie wiedzy na specjalistycznych studiach albo kursach. W dodatku można wówczas liczyć, że przynajmniej częœć kosztów nauki pokryje pracodawca – twierdzi szef Hays Poland, który tej rady udziela także z własnego doœwiadczenia. Po ukończeniu socjologii wyjechał do Australii, gdzie pracował w firmie rekrutacyjnej, a potem skończył roczne studia HR. Po powrocie do kraju z łatwoœciš znalazł pracę w nowym zawodzie. [srodtytul]Zapytać absolwenta[/srodtytul] Jak wynika z informacji MNiSW, skargi na nieprawidłowoœci na studiach podyplomowych nie sš częste. Resort zapewnia, że w takiej sytuacji zawsze zwraca się do uczelni o wyjaœnienia, choć nie zawsze może interweniować; nie ma np. wpływu na wysokoœć opłat na studiach podyplomowych. Wszystko zależy do charakteru sprawy. Jak wybrać studia podyplomowe? Zdaniem Justyny Ciećwierz nie warto kierować się modš ani tym, co robiš znajomi. Wybór kierunku pod kštem dobrze płatnej pracy też nie zawsze się sprawdza. – Najważniejsze to okreœlić, co chcę w życiu robić i jakie mam talenty. Jeœli pracuję w zawodzie, który lubię, do którego mam predyspozycje, to sš duże szanse, że się wyróżnię, za czym często idš pienišdze – podkreœla Justyna Ciećwierz. Radzi też, by przed podjęciem decyzji zebrać jak najwięcej informacji zarówno o uczelni, jak i wybranym kierunku; szkoda i czasu, i pieniędzy na słabe studia. Podobnie jak przy wyborze studiów magisterskich liczy się marka szkoły, choć jak wynika z dyskusji na forach internetowych, czasem nawet wybór renomowanej uczelni może rozczarować. – Studia podyplomowe na UW zapewniły mi niezbędne uprawnienia, ale fachowš wiedzę musiałam uzupełniać na specjalistycznych kursach – wspomina Magda Pietrzak. Dlatego więc warto przeanalizować program dostępny zwykle w Internecie, sprawdzić, kto będzie prowadził zajęcia, a przede wszystkim popytać obecnych studentów i absolwentów, co ułatwiajš portale społecznoœciowe. Gorzej jest w przypadku nowych, dopiero co uruchamianych kierunków, ale tam można przynajmniej poszukać informacji o prowadzšcych. – Szkoda, że nie ma u nas forum wymiany opinii o studiach podyplomowych – ubolewa Katarzyna Pilitowska, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, która ukończyła już podyplomowe dziennikarstwo gospodarcze i retorykę a teraz przymierza się do trzeciego kierunku – gender studies. Radzi, by wybierajšc studia, uwzględnić też lokalizację – dojazdy przez rok na drugi koniec Polski sprawdzajš się tylko przy unikatowych kierunkach. Jej zdaniem obok analizy programu i wykładowców warto też zwrócić uwagę na warunki dydaktyczne – zwłaszcza na studiach, które wymagajš np. ćwiczeń w laboratoriach. [ramka]Lech Boguta [b]|[/b] Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Należy mieć œwiadomoœć, że z reguły studia podyplomowe nie wišżš się z uzyskaniem tytułu zawodowego, jak to jest w przypadku studiów wyższych I czy II stopnia. Zgodne sš natomiast z formułš kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji przez całe życie. Tak naprawdę wartoœć poszczególnych studiów podyplomowych weryfikuje rynek i pracodawca. Przy ich wyborze można kierować się rankingami uczelni, programem studiów i opiniami absolwentów. Niektóre studia podyplomowe wišzać się mogš natomiast z uzyskaniem pewnych kwalifikacji. Dotyczy to na przykład studiów w specjalizacji nauczycielskiej czy w zakresie audytu energetycznego budynków, których programy powinny być zgodne z rozporzšdzeniami ministrów odpowiednich resortów. W przypadku studiów podyplomowych, których ukończenie ma dawać pewne kwalifikacje, warto więc sprawdzić ich program z odpowiednimi przepisami. [/ramka] [ramka]Prof. Urszula Sztanderska [b]|[/b] ekspert rynku pracy Pracodawcy rzadko dziœ wymagajš kompetencji zwišzanych z jednym konkretnym kierunkiem studiów. Zwykle sš otwarci na absolwentów różnych kierunków. Najlepiej iœć na studia podyplomowe po dwóch, trzech latach doœwiadczenia w pracy, gdy już wiemy, jakiej wiedzy nam brakuje. Nie należy iœć na studia w ciemno – lepiej sprawdzić, jakie sš tam przedmioty, ile godzin. Na studiach podyplomowych nie chodzi o kolejny papier, ale właœnie o wiedzę. Jej brak zawsze wyjdzie w praktyce. [/ramka] [ramka][b][link=http://www.kariera.pl/edukacja/studiapodyplomowe/]Wyszukiwarka studiów podyplomowych w całej Polsce[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL