Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Bicie dzieci i bicie piany

Rzeczpospolita, Mirosław Owczarek MO Mirosław Owczarek
Prawny zakaz bicia dzieci powinien być wpisany do polskiego prawa tylko z jednego powodu: dlatego, że dzieci bić nie wolno
Zastanawiam się, skšd wœród częœci osób deklarujšcych przywišzanie do wartoœci prawicowych i konserwatywnych bierze się niechęć do wprowadzenia w Polsce prawnego zakazu bicia dzieci. Wydawać by się mogło, że ludziom, którzy ceniš takie wartoœci, jak rodzina, wolnoœć i godnoœć człowieka, potwierdzenie prawem zakazu stosowania przemocy wobec najmniejszych i najsłabszych powinno być bliskie. A jakoœ nie jest. Bronisław Wildstein [link=http://www.rp.pl/artykul/289988.html" "target=_blank]pisał niedawno[/link], że przygotowywana nowelizacja ustawy o zapobieganiu przemocy w rodzinie "oddaje arbitralnš władzę w ręce urzędnika, który występować będzie w imieniu państwa”. Rafał Ziemkiewicz uważa, że obecnie obowišzujšce przepisy sš dobre, a Polacy "nie życzš sobie prawa, które zwykły klaps czyniłoby przestępstwem, nie chcš, żeby obrażony niespe...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL