Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Zastawianie pułapki

11 czerwca 1985 Most Glienicke w Berlinie. Po 4 latach spędzonych w amerykańskim więzieniu Marian Zacharski (trzeci od prawej) wraca na wschód w ramach wymiany szpiegów
Archiwum
Fragment wspomnień oficera PRL-owskiego wywiadu Mariana Zacharskiego z czasów jego służby w USA, podczas której udało mu się wykraœć wiele materiałów dotyczšcych najnowszych projektów lotniczych i radarowych
Czy przedsiębiorca ma jakieœ możliwoœci wpływu na zmianę kar umownych przed rozstrzygnięciem przetargu? Odpowiada Dominik Solski, radca prawny i partner w kancelarii Kochański Zięba Rapala i Partnerzy:Generalnie możliwoœć wpłynięcia na kształt umowy po ogłoszeniu specyfikacji sprowadza się do zadawania przez przedsiębiorców pytań o wyjaœnienie jej treœci. W ten sposób można wskazać zamawiajšcym na wygórowane kary umowne i zasugerować ich obniżenie. Trudno mówić w tym przypadku o efektywnoœci takiego rozwišzania. Jednak z praktyki wynika, że zdarzajš się przypadki samokontroli po stronie zamawiajšcych. I wtedy jest sukces.
Ale przecież zawsze przedsiębiorca może wnieœć odwołanie?Wykonawca może oczywiœcie rozważyć wniesienie odwołania na treœć specyfikacji w częœci stanowišcej postanowienia umowy o karach umownych. Podstawowym problemem b...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL