Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Nadšżyć za świętym Mikołajem

AFP
Magia największego dobroczyńcy dzieci tkwi w jego znajomoœci nowoczesnych technologii — orzekli fizycy. A wojskowi wymyœlili sposób na przeœledzenie trasy, jakš zaprzęg reniferów pokonuje w wigilijnš noc
Jak co roku, naukowcy postanowili zmierzyć się z problemem, który zapewne nękał kiedyœ większoœć z nas: w jaki sposób œwięty Mikołaj w cišgu jednej jedynej nocy jest w stanie obdarować prezentami wszystkie dzieci na œwiecie? Ma przecież do przemierzenia powierzchnię 322 mln kilometrów kwadratowych, co oznacza, że musi odwiedzić domy ponad 6,5 miliarda ludzi żyjšcych na tej planecie. Co więcej, przyjdzie mu utknšć w rzadziej czyszczonych kominach czy przecisnšć się przez ledwo co uchylone lufciki. Jak gospodarować czasem, kiedy ma się go o wiele, wiele za mało? - Œwięty Mikołaj wykorzystuje kontinuum czasoprzestrzenne — wyjaœnia prof. Larry Silverberg, specjalista inżynierii mechanicznej i powietrznej z North Carolina State University. — On rozumie, że czas można rozcišgnšć, kurczšc przestrzeń. Dlatego ma do dyspozycji — w pewnym sensie — aż szeœć swoich mikołajowych miesięcy na dostarczenie dzieciom prezentów. Z naszego punktu widzenia robi to wszystko w mgnieniu oka, dlatego jeœli już nam się ukazuje, to tylko na bardzo krótkš chwilę. Tymczasem wcale się nie musi œpieszyć, bo ma przecież pół roku w zapasie. Naukowiec dodaje, że pomysłowy œwięty wykorzystuje nanotechnologię, która umożliwia mu przewożenie saniami ogromnej liczby prezentów. Dopiero gdy układa podarki pod choinkš, nabierajš odpowiednich rozmiarów. Mikołaj dysponuje również radiowym systemem odróżniania dzieci grzecznych od niegrzecznych. Jego wyposażone w nawigację satelitarnš sanie cišgnięte sš przez genetycznie modyfikowane renifery, które potrafiš latać, biegać po œliskich dachach i widzieć w ciemnoœci...
Aby podejrzeć oszałamiajšcš nocnš podróż œwiętego Mikołaja, trzeba skorzystać ze specjalnego serwisu internetowego — jak wiadomo, dobrodzieja niezmiernie trudno zobaczyć gołym okiem. Jego superszybkie sanie można wykryć za pomocš wojskowych systemów radarowych. Najpopularniejszy serwis œledzšcy trasę nowoczesnego œwiętego to strona [link=http://]www.noradsanta.org[/link] prowadzona przez Dowództwo Obrony Północnoamerykańskiej Przestrzeni Powietrznej (North American Aerospace Defense Command — NORAD), które kontroluje przestrzeń powietrznš i kosmicznš nad Amerykš Północnš. Dla osób zbyt zajętych, by siedzieć w œwięta przy komputerze, przygotowano wersję mobilnš tego serwisu, z której można korzystać za pomocš telefonów komórkowych czy iPodów. Od zeszłego roku serwis ten współpracuje z programem Google Earth. W Wigilię ze strony [link=http://]www.noradsanta.org[/link] będzie więc można pobrać aplikację, która pozwoli podejrzeć podróż zaprzęgu reniferów na mapach satelitarnych Google'a (aby mieć takš możliwoœć, należy uprzednio zainstalować na komputerze program Google Earth). Miłego podróżowania ze œwiętym Mikołajem! [b]Skrót zeszłorocznej trasy Œw. Mikołaja: [/b]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL