Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Zbudujmy muzeum Kresów

Pałac Sapiehów w Różanej (Białoruœ)
www.radzima.org
To, że w Polsce nie powstało muzeum Kresów, musi zdumiewać, a jeszcze bardziej zdumiewa to, iż nie ma zainteresowania stworzeniem takiej instytucji ani zrozumienia skandalicznoœci, jakš jest jej brak
Skomentuj na [link=http://blog.rp.pl/blog/2008/12/12/ryszard-legutko-zbudujmy-muzeum-kresow/" "target=_blank]blog.rp.pl[/link] Jeœli uœwiadomimy sobie, że Kresy towarzyszyły polskiej historii przez szeœć wieków, że zajmowały one wielkie, mimo zmiennoœci granic, obszary Rzeczypospolitej, że powstała tam niezwykła i bogata cywilizacja, że stamtšd wyszli najwięksi polskiej kultury, że przez stulecia Kresy stanowiły i po częœci nadal stanowiš naszš ojczyznę symbolicznš, to brak muzeum oznacza coœ znacznie poważniejszego niż niedopatrzenie czy zaniedbanie. To œwiadectwo zapaœci naszej pamięci historycznej. Jeden z wybitnych polskich historyków powiedział słusznie, że gdyby wyobrazić sobie historię Niemiec bez Wrocławia i Szczecina, byłaby to historia tylko trochę inna. Dziejów Polski bez Kresów zaœ wyobrazić sobie nie można.. Zbudujmy muzeum Kresów, by ...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL