Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Powodzie nękajš Rzym

W cišgu ostatnich trzech dni powodzie i wichury nawiedzajšce Rzym i południowe Włochy spowodowały trzy ofiary œmiertelne. Tybr osišgnšł w Rzymie najwyższy poziom od 40 lat. Nadal wzrasta.
Wieczorem oczekiwane jest nadejœcie fali kulminacyjnej i poziom rzeki może wzrosnšć nawet do 20 metrów. Należy się obawiać zalania niektórych dzielnic w pobliżu rzeki - ostrzegł szef służby Obrony Cywilnej Guido Bertolaso. Zalanie całych ulic, placów i tuneli podziemnych w Rzymie podczas kilkudniowych ulewnych deszczów nastšpiło z winy przedsiębiorstwa, które wygrało przetarg na oczyszczanie miasta. Jak piszš rzymskie dzienniki, nie usunęło ono tej jesieni opadłych liœci, które zatkały studzienki odpływowe. Władze miejskie zaœ nie dopełniły obowišzku nadzoru nad pracš przedsiębiorstwa. Bertolaso oœwiadczył: - Sytuacja, w której znaleŸliœmy się, to skutek dziesištków lat zaniedbań i przekrętów. Nie doszłoby do tego, gdybyœmy lepiej dbali o œrodowisko i dokonywali odpowiednich inwestycji.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL