Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Nowa gra: ustawš do kosza?

Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
PiS zarzuca PO, że celowo blokuje projekty prezydenta Po prostu mamy lepsze – odpowiadajš politycy Platformy
Do Sejmu od poczštku kadencji prezydent skierował osiem projektów ustaw. Dwa po pierwszym czytaniu utknęły w komisjach. Trzy już zostały przez Sejm odrzucone: o spółdzielniach, o nadzorze nad rynkiem finansowym i o funduszu dla ofiar klęsk żywiołowych. Niebawem do kosza trafi kolejny. Rzšd właœnie zamierza zarekomendować Sejmowi, aby odrzucił projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych. Takie stanowisko MSWiA przyjęło 7 sierpnia. Prezydencka nowela liczy kilkadziesišt stron i jest gruntownš zmianš obecnej ustawy, zakładajšcš wprowadzenie oddziałów terenowych generalnego inspektora ochrony danych osobowych oraz kary finansowe nakładane przez inspektora. Rzšd uznał, że system karania za złamanie ustawy już istnieje i że projekt jest zbyt restrykcyjny. – To skandaliczna sytuacja. Podczas posiedzenia Komisji Sprawiedliwoœci, gdy generalny inspektor ochrony danych osobowych mówił, że trzeba poprawić ustawę, przytakiwali także posłowie koalicji. Teraz chcš utršcić ten projekt tylko dlatego, że jest prezydencki – komentuje Iwona Arent, posłanka PiS. Celem PO jest umniejszanie roli prezydenta, a cierpi na tym państwo - Mariusz Błaszczak poseł PiS
Politycy z partii Jarosława Kaczyńskiego majš też za złe koalicji, że niektóre prezydenckie pomysły włšcza do własnych ustaw. Tak się stało m.in. z projektem wprowadzajšcym możliwoœć ubezpieczania przez BOR funkcjonariuszy przebywajšcych np. na terenach objętych wojnš. Propozycja prezydenta stała się elementem projektu w tej sprawie autorstwa PO i PSL.– Od dłuższego czasu obserwuję, że marszałek Sejmu chowa do szuflady projekty PiS, a prezydenckie odkłada, czekajšc na podobnš inicjatywę rzšdu – zarzuca Mariusz Błaszczak, poseł PiS, były szef kancelarii Jarosława Kaczyńskiego. – To przejaw walki politycznej, której celem jest umniejszenie roli prezydenta na rzecz rzšdu, a cierpi na tym państwo. Jako przykład Błaszczak podaje odrzucenie projektu utworzenia funduszu dla ofiar klęsk żywiołowych. – Nad tym tematem pracuje rzšd i przygotowuje systemowe rozwišzania, a nie tylko doraŸne. Nie było tu żadnej polityki – odpiera zarzuty Paweł Olszewski z władz Klubu Platformy. – Nie jest tak, że z góry wszystko odrzucamy. Zdarzały się projekty prezydenckie, które włšczaliœmy do innych. Tak było np. z ustawš o dokumentach paszportowych. Niektórzy politycy PiS mówiš jednak wprost: PO celowo blokuje propozycje prezydenta. Według nich to odwet za wetowanie ustaw rzšdu. – Choć przecież prezydent dotšd zawetował tylko jednš ustawę, a dwie skierował do Trybunału Konstytucyjnego – zaznacza Karol Karski, poseł PiS. Z takimi opiniami nie zgadza się wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski (PO). – Nie patrzymy na to w kategoriach rewanżu za weta. Prezydent zgłasza ustawy albo wybitnie szkodliwe, jak dotyczšce WSI, pisane pod Macierewicza, albo idšce w poprzek działań rzšdu. Takim projektem była nagle zgłoszona ustawa o klęskach żywiołowych. Ustawy prezydenta sš pisowskie, marginalne i niedopracowane– ocenia Niesiołowski. SLD i PiS domagajš się zmiany regulaminu Sejmu, tak by ograniczyć prawo marszałka do odkładania ustaw do tzw. zamrażarki. Prace nad modyfikacjš regulaminu ruszyły już w Sejmie. SLD chce, aby posłowie otrzymywali w cišgu dwóch tygodni każdy złożony projekt. Dziœ marszałek ma prawo przez pół roku trzymać projekt ustawy lub uchwały we własnej szufladzie. Bronisław Komorowski jest gotów skrócić ten termin do czterech miesięcy. Lewica chce też ograniczyć prawa marszałka do ustalania porzšdku obrad. Proponuje, aby decydowali o tym wszyscy wicemarszałkowie, a nie jak dziœ tylko marszałek. Z kolei Komorowski chce utrudnić możliwoœć odwołania marszałka. Zaproponował, aby w tej sprawie obowišzywała zasada konstruktywnego wotum nieufnoœci, tak jak wobec premiera. A wniosek o odwołanie marszałka miałoby składać co najmniej 46 posłów. Oznacza to, że dziœ wniosek mogłyby złożyć tylko kluby PO i PiS. dok, agiel
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL