Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Zabawa w kotka i myszkę

Paweł Kaliszewski
Fotorzepa, Rob Robert Gardziński
Rozmowa z Pawłem Kaliszewskim z Zakładu Badań Antydopingowych w Instytucie Sportu
Czy istnieje doping niewykrywalny w testach laboratoryjnych? Paweł Kaliszewski: W większoœci przypadków to najpierw nieuczciwi sportowcy stosujš zabronione substancje lub metody, a dopiero póŸniej opracowywane sš sposoby ich wykrywania.Doping to zabawa w kotka i myszkę, a zawodnicy sš zawsze o krok przed agentami antydopingowymi. Czy preparat EPO Mircera należy do œrodków niemożliwych do wykrycia?
Jest to substancja trudno wykrywalna, choć możliwa do zidentyfikowania. Problem polega na tym, że w bardzo niewielkim stopniu wydzielana jest do moczu. Można jš jednak zidentyfikować za pomocš klasycznych metod opartych na ogniskowaniu izoelektrycznym. Opracowywana jest też czulsza metoda wykrywania EPO Mircera we krwi, która będzie niebawem wprowadzona. Czy rzeczywiœcie specjalnie wprowadzona przez producenta czšsteczka mogła pomóc w wykryciu EPO w moczu zawodników Tour de France? Jest mało prawdopodobne, by firma farmaceutyczna zdecydowała się na dodanie specjalnej czšsteczki ułatwiajšcej testy antydopingowe. Musiałaby to być unikalna czšsteczka niewystępujšca w lekach i innych œrodkach stosowanych u ludzi. Producent musiałby też udowodnić, że substancja ta jest nieszkodliwa, a to byłoby zapewne bardzo kosztowne. Jakie sš przewagi EPO Mircera nad wczeœniejszymi generacjami tego leku? Mircera jest lekiem o przedłużonym działaniu – wystarczy jš podawać raz na miesišc. Poprzednia generacja leku wymagała podawania raz na tydzień, a najstarsza – kilka razy w tygodniu. Jakie sš najczęstsze skutki uboczne stosowania EPO? Główny efekt to nadmierne podniesienie liczby krwinek w stosunku do osocza, a więc zwiększenie gęstoœci krwi, które może prowadzić do zatorów, a nawet do œmierci zawodnika.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL