Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Lucyna Winnicka: Zmieniła mnie filozofia Wschodu

Lucyna Winnicka
EAST NEWS
W polskim kinie lat 60. i 70. XX wieku była prawdziwym zjawiskiem. Zachwycała urodš. Postacie, które kreowała, łšczyły w sobie tajemnicę i dozę szaleństwa
Artykuł z 13 lipca 2008 r. Widoczne to było zwłaszcza w tytułowej „Matce Joannie od Aniołów”. Ten film Jerzego Kawalerowicza, podobnie jak „Pocišg”, przyniosły jej międzynarodowš sławę i uznanie. A jednak, podobnie jak Brigitte Bardot czy Greta Garbo, zrezygnowała z aktorstwa w najlepszym okresie kariery. Mówi, że nigdy tej decyzji nie żałowała, bo podejmowała kolejne wyzwania. Dziœ obchodzi 80. urodziny. – Pani Lucyna powinna mieć œwiadomoœć, że dla wielu pokoleń kinomanów od lat jest jednš z ikon polskiego kina – uważa młoda aktorka Karolina Gruszka. – Kiedy niedawno oglšdałam „Pocišg” i „Matkę Joannę od Aniołów”, zobaczyłam, że wprawdzie zmienił się dziœ nieco sposób grania, ale charyzma i niezwykła energia, jakš prezentuje w nich aktorka, sš wcišż bardzo inspirujšce. Brakuje mi tego w dzisiejszej polskiej kinematografii.
W którymœ momencie zrozumiałam, że aktorstwo nie daje mi szans na pełnš samorealizację – Nigdy nie żałowałam, że pożegnałam się z aktorstwem – mówi dziœ Lucyna Winnicka. – Żal łšczyłby się z goryczš i niczego by nie zmienił. Aktorstwo traktuję jako bardzo ważny etap w życiu. Oddałam mu ogromnie dużo, ale w którymœ momencie zrozumiałam, że nie daje mi ono szans na pełnš samorealizację. Nie wyczerpuje wszystkich zainteresowań. Bałam się, że w którymœ momencie mogę odczuć wewnętrznš pustkę, i postanowiłam zmienić swoje życie. Pomogła mi w tym filozofia Wschodu, podróże i medytacje. To nauczyło mnie spojrzenia w głšb siebie. – Lucyna Winnicka, która zawsze była pięknš kobietš, zaimponowała mi filozofiš życia – mówi Magda Umer. – Zainteresowała się dziedzinami wiedzy, które dopiero od kilku lat zaczęły być w Polsce znane. Popularyzowała medycynę niekonwencjonalnš, głównie stosowanie praktyk zmierzajšcych do poznawania i poszerzania granic samoœwiadomoœci. Zachęcała do samodoskonalenia się, wolnoœci wewnętrznej i pracy nad sobš. Zafascynowana medycynš i filozofiš Dalekiego Wschodu Lucyna Winnicka założyła w 1977 roku Akademię Życia, którš kierowała dziesięć lat. Wraz z Markiem Kotańskim wystosowała wówczas do parlamentu petycję podpisanš przez pół miliona Polaków przeciw brutalnoœci i agresji w programach telewizyjnych. W 1998 roku była jednym z członków założycieli Transparenty International Polska – organizacji pozarzšdowej stworzonej do walki z korupcjš, brakiem przejrzystoœci w prawie i nieuczciwoœciš w życiu publicznym. Zwiedzajšc œwiat, napisała ksišżkę „Podróż dookoła œwiętej krowy”, która okazała się wydawniczym hitem i rozeszła w 120 tysišcach egzemplarzy. Wielkim powodzeniem cieszyła się też kolejna pozycja – „W poczekalni nieba”. Przez lata jej teksty ukazywały się na łamach m.in. „Przekroju”. Sukces ksišżek spowodował, że wielokrotnie namawiano jš do napisania autobiografii. Dziœ – jak przyznaje – nie bardzo ma na to ochotę i siłę. – Moja autobiografia z pewnoœciš zawierałaby wiele wštków – mówi artystka. – Pojawia się pytanie, czy łatwo byłoby mi napisać o życiu, miłoœci i rozstaniu z Jerzym Kawalerowiczem? Myœlę, że tak. Choćby dlatego, że to było piękne uczucie, które potem przerodziło się w przyjaŸń. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci. Jerzy do końca pozostał bliskim mi człowiekiem, bo oboje mieliœmy œwiadomoœć, że spędziliœmy ze sobš kawał życia. Lucyna Winnicka mimo upływu lat zachowała pogodę ducha. Mówiła, że kilkakrotnie dokonywała w życiu zmian i żadnej nie żałuje. Pytana o rady, których udzieliłaby młodszym, odpowiada niezmiennie: – Jeœli zacznie im się w życiu nudzić albo przestanš widzieć sens – niech zmieniš zawód albo partnera i z uœmiechem spojrzš w lustro.     1954 Pod gwiazdš frygijskš 1959 Milczšca gwiazda 1959 Pocišg 1960 Krzyżacy 1960 Matka Joanna od Aniołów 1963 Pamiętnik pani Hanki 1968 Gra 1976 Ognie sš jeszcze żywe
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL