Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Z poczštkiem czerwca ruszył system rejestracji wstępnej substancji chemicznych

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Bez znajomoœci angielskiego nie da się zgłosić substancji chemicznych do rejestru. Internetowy system zgłaszania REACH-IT działa, przynajmniej na razie, tylko w tym języku
Rejestracja jest obowišzkowa nie tylko dla producentów i importerów chemikaliów, lecz także dla firm z niektórych branż, które wprowadzajš substancje wraz ze swoimi produktami. Dotyczy to np. branży artykułów biurowych czy budowlanych.Przedsiębiorcy muszš więc sprawdzić, czy nie podlegajš przepisom rozporzšdzenia REACH (nr 1907/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów). Jeżeli chodzi o importerów, to powinni też zapytać kontrahentów spoza UE, od których sprowadzajš substancje i preparaty chemiczne, a także wyroby, z których się one uwalniajš, o to, czy zamierzajš ustanowić wyłšcznego przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za proces rejestracji substancji. Jeżeli się okaże, że tak, to importer nie będzie musiał dokonywać rejestracji. Jeżeli nie, to będzie się musiał dowiedzieć od producenta, jakich konkretnie ...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL