Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Promocja turystyczna

Mazowsze chce sprzedać się turystom

materiały prasowe
35 przedstawicieli dziewięciu grup produktów i 30 biur podróży wspólnie pracowało nad tym, by turystyczne atrakcje Mazowsza przekuć w gotowe oferty turystyczne - skończył się pierwszy warsztat Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
W warsztacie, który MROT zorganizowała 12 paŸdziernika w Centrum Kultury Wilanów,  wzięli udział operatorzy produktów turystycznych i biura podróży zainteresowane przywiezieniem turystów do tego regionu. Celem było połšczenie pojedynczych usług oferowanych przez gestorów bazy noclegowej, restauratorów czy operatorów atrakcji turystycznych, w produkty sieciowe, umożliwiajšce zorganizowanie dłuższego pobytu. Przybyłych goœci powitał prezes MROT Jan Błoński. Wœród przybyłych znaleŸli się m.in. prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, zastępca dyrektora departamentu kultury, promocji i turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Izabela Stelmańska, zastępca burmistrza Wilanowa Artur Buczyński, prezes Forum Turystyki Przyjazdowej Tadeusz Milik, prezes Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Turystyki Dariusz Wojtal, przewodniczšcy Warszawskiej Izby Turystyki Andrzej Szymański oraz przedstawiciele biur podróży i operatorzy produktów turystycznych. Działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji produktów turystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursu na najlepszy produkt turystyczny, zaprezentował dyrektor departamentu produktu turystycznego i współpracy regionalnej Jacek Janowski. Zastępca dyrektora biura MROT Iwona Majewska przedstawiła zaœ postępy w komercjalizacji produktów turystycznych regionu.
W częœci warsztatowej wzięło udział ok. 30 biur podróży (reprezentujšcych turystykę przyjazdowš, krajowš, młodzieżowš i sektor MICE), które spotkały się z 35 przedstawicielami 9 grup produktów turystycznych. Imprezę zakończyły rozmowy kuluarowe połšczone z degustacjš potraw regionalnych Urzecza. Grupy tematyczne:          
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL