Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Apple cišgle największa na świecie

Bloomberg
Szósty rok z rzędu najbardziej wartoœciowš spółkš na œwiecie jest Apple - wynika z rankingu TOP 100 firmy doradczej PwC. W najnowszym zestawieniu zwiększyła ona ponad dwukrotnie przewagę nad drugš w rankingu Alphabet w stosunku do 2016 r.

Łšczna wartoœć rynkowa 100 największych spółek na œwiecie wzrosła o 1 mld 861 mln dolarów (czyli 12 proc.) w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem - wynika z danych PwC.

Ranking PwC "100 największych œwiatowych spółek pod względem wartoœci rynkowej" uwzględnia zmiany kapitalizacji przedsiębiorstw w okresie od 31 marca 2016 roku do 31 marca 2017 roku, w tym dynamikę i trendy w ujęciu globalnym, krajowym i sektorowym.

"Przepaœć pomiędzy największymi spółkami ze Stanów Zjednoczonych oraz spółkami z reszty œwiata cišgle się pogłębia. Amerykańskie firmy zwiększajš globalny zasięg, wysoki poziom innowacyjnoœci, oraz siłę finansowš – stanowi to wyraŸny kontrast w stosunku do spółek pochodzšcych z Wielkiej Brytanii i Europy, które wcišż tracš pozycje w rankingu. Po okresie niepewnoœci na rynkach azjatyckich, chińskie firmy nabrały siły, a Tencent oraz Alibaba szykujš się, aby wejœć do Top 10 w przyszłym roku" – ocenił, cytowany w komunikacie PwC, Bartosz Margol, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.

Spółki ze Stanów Zjednoczonych zwiększyły prowadzenie w rankingu, podczas gdy liczba i łšczna wartoœć spółek z Europy spadły. "Łšczna kapitalizacja wszystkich spółek z rankingu odrobiła straty z 2016 roku wzrastajšc o 12 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku i osišgajšc rekordowy poziom 17,4 bln dolarów" - wskazano w komunikacie.

Liczba amerykańskich spółek wzrosła z 54 notowanych w ubiegłorocznym rankingu do 55 - w bieżšcym. Udział firm z USA pod względem kapitalizacji zwiększył się do 63 proc. (z 62 proc., czyli o 1 292 mld dolarów). Obecnie wszystkie spoœród 10 największych spółek pochodzš z USA.

Z rankingu wypadły dwie spółki z Europy - aktualnie jest ich 22. Spadł również łšczny udział firm europejskich w kapitalizacji – z 19 proc. do 17 proc.

"Wielka Brytania utrzymuje trzeciš pozycję z pięcioma firmami w TOP 100, pomimo utraty dwóch przedsiębiorstw z rankingu w porównaniu z zeszłym rokiem (w następstwie wycofania z giełdy SABMiler po przejęciu przez Anheuser-Busch InBev oraz niezakwalifikowania się w bieżšcym roku Vodafone do TOP 100). Łšczny udział przedsiębiorstw z Chin i Hongkongu pozostał niezmieniony na poziomie ok. 12 proc. Dwie chińskie spółki Tencent oraz Alibaba uplasowały się odpowiednio na pozycjach 11 oraz 12, odnotowujšc znaczšcy wzrost w tegorocznym rankingu" - czytamy w komunikacie.

"Szósty rok z rzędu najbardziej wartoœciowš spółkš na œwiecie jest Apple, która w bieżšcym roku zwiększyła ponad dwukrotnie przewagę nad drugš spółkš w rankingu Alphabet (właœciciel Google) w stosunku do zeszłego roku. Podobnie jak w zeszłym roku, w 2017 r. łšczna wartoœć spółek z sektora technologicznego przekroczyła łšcznš wartoœć spółek z sektora finansowego" - podano w komunikacie.

W bieżšcym roku Apple odnotował największy wzrost wartoœci rynkowej – w ujęciu nominalnym kapitalizacja spółki wzrosła o 149 mld dolarów (25%) w stosunku do 31 marca 2016 roku. Na drugim miejscu wœród największych wzrostów, uplasował się Amazon, który zwiększył swojš kapitalizację rynkowš o 144 mld dolarów (51%) w porównaniu do 31 marca 2016 roku. Silny wzrost kapitalizacji firm amerykańskich był spowodowany także wzrostem wycen takich spółek jak Facebook, Bank of America oraz JPMorgan Chase - podał PwC.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL