Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Memches: Człowiek ważniejszy niż jęki matki ziemi

Filip Memches
Fotorzepa/Waldemar Kompała
Motywem przewodnim swojej drugiej encykliki „Laudato si'” (faktycznie pierwszej, bo w „Lumen fidei” zasadniczy wkład miał jeszcze Benedykt XVI) papież Franciszek uczynił ekologię.

Ojciec Œwięty operuje w tym dokumencie retorykš Greenpeace'u i innych organizacji, stawiajšcych sobie za cel ochronę naturalnego œrodowiska.

Tyle że argumenty, na które Franciszek się powołuje nie sš prawdami objawionymi. W naukach przyrodniczych nie obowišzujš żadne utrwalone dogmaty. Wokół emisji węgla i odnawialnych Ÿródeł energii toczy się w œwiecie burzliwa dyskusja. Można odnieœć wrażenie, że papież stanšł zdecydowanie po jednej stronie sporu, chociaż jednoczeœnie apeluje o zrozumienie dla sytuacji krajów (a do nich należy chociażby Polska), które muszš ponosić – jak to okreœlił – „wyższe koszty transformacji energetycznej".

Tymczasem w przyszłoœci może się okazać, że przejęta przez Franciszka dzisiejsza narracja ekologów to w wielu, jeœli nie we wszystkich, przypadkach, podyktowany względami modnej radykalnej, lewicowej ideologii, fałszywy alarm. I co wtedy? Inna rzecz, że papież Argentyńczyk to jezuita, a Towarzystwo Jezusowe znane jest z podejmowania walki na terytorium przeciwnika. To stara szkoła sięgajšca czasów kontrreformacji. Skoro zatem ekolodzy oskarżajš Koœciół i generalnie „tradycję judeochrzeœcijańskš" o eksploatatorski stosunek do „matki ziemi", być może Franciszek postanowił odebrać im ich broń.

Warto też odnotować, że Ojciec Œwięty rozwiał w encyklice wštpliwoœci co do tego, że - wbrew oczekiwaniom lewicowych i liberalnych kręgów – zamierza zmienić stanowisko Watykanu w zakresie etyki seksualnej. Przy okazji słusznie obnażył podwójne standardy ekologów, którzy troszczšc się o „matkę ziemię", postulujš prawo do zabijania, czyli aborcji.

Jest jednak jeszcze jedna ważna kwestia. Zastanawia fakt, że obecny następca œw. Piotra w swojej długo oczekiwanej encyklice zajmuje się problemami, które sš dla Koœcioła marginalne. A przecież Franciszek w wielu swoich homiliach wskazywał letnioœć wiary współczesnych katolików, skutkiem czego jest opuszczanie wspólnoty wiernych, a co za tym idzie odłšczanie się od Ÿródła życia, jakim sš sakramenty œwięte. Cierpienie ludzi, dla których „Bóg umarł" zasługuje chyba na większš uwagę Stolicy Apostolskiej niż – jak czytamy w „Laudato si'" – „jęki matki ziemi".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL