Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Ewa Usowicz komentarz do Rankingu Wydziałów Prawa 2015

Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej
Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Jeœli się patrzy na wydziały prawa, to wcale nie jest Huxleyowska utopia. To nowa rzeczywistoœć, która w ostatnim czasie zmienia się na uczelniach niesłychanie szybko. I, co ważne, na lepsze!

Wymuszajš to studenci – to oni de facto układajš nowe programy studiów i otwierajš nowe kierunki. Skoro młodzi przesšdzili o wynikach wyborów prezydenckich, to i z dziekanami sobie poradzš. Nie żeby ich zaraz wymieniać, ale na pewno zmieniać!

Polscy studenci prawa wiedzš, czego chcš, sš bardzo operatywni i mobilni. Nikt im już nie wmówi, że czegoœ się nie da, skoro widzš, że na œwiecie się da... A patrzš (i jeżdżš) coraz dalej – możliwoœci zagranicznych stypendiów sš w zasadzie nieograniczone. Bo kto kiedyœ studiował w Chile, Izraelu czy... Chinach?! Teraz, nie tylko w ramach Erasmusa, to żaden problem. A Stary Kontynent kurczy się coraz bardziej.

Młodzi, jak w wielu zawodach, stawiajš na specjalizacje. Dla fanów kryminologii, prawa w biznesie czy nowych mediów wydziały prawa tworzš więc specjalnie sprofilowane studia. Nie doœć, że można zgłębiać tak wšski kierunek jak prawo pomocy humanitarnej, to jeszcze jego program ma kilka wariantów. Można się bowiem specjalizować w pomocy humanitarnej dedykowanej konkretnemu rejonowi œwiata – np. Azji Południowo-Wschodniej!

Aktywni ci młodzi teraz niebywale, więc na stypendiach œwiat im się przecież nie kończy. Biorš udział w stażach, konkursach, konferencjach, symulowanych rozprawach, poradniach prawnych. Długo by wymieniać. Nie wiem, ile w tym pragmatyzmu, a ile chęci rozwoju czy ciekawoœci œwiata. Ale wiem, że uczelnie muszš im takie możliwoœci stwarzać, bo œwiat coraz więcej od nich wymaga. A już pracodawcy – na pewno. Wydziały prawa, które nie nadšżajš za tymi oczekiwaniami i zmianami, wypadajš ze studenckiego rankingu. Z naszego zresztš też, bo przecież w ubiegłym roku prawo na kilku uczelniach niepublicznych zostało zlikwidowane. Zaraz jednak do wyœcigu stajš nowi – od tego roku prawników zamierza kształcić też Uniwersytet Zielonogórski.

Jedno jest pewne – to wydziały prawa sš w końcu dla studentów, a nie odwrotnie. W dodatku z dobrš ofertš, szytš na miarę. To jest nowy wspaniały œwiat. Bez ironii, bez utopii. Warto mšdrze z niego korzystać.

Zwycięzcy IV rankingu „Rzeczpospolitej":

1. miejsce Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. To z tej uczelni najwięcej absolwentów zdaje egzaminy na aplikacje prawnicze, a pracownicy prowadzš dużo badań naukowych.

2. miejsce Uniwersytet w Białymstoku jest otwarty na œwiat. Jego studenci chętnie wyjeżdżajš na Erasmusa, a pracownicy na zagraniczne konferencje.

3. miejsce Uniwersytet Wrocławski to Wydział Prawa, który skutecznie pozyskuje granty, poprawia program studiów oraz stawia na nowoczesnoœć, m.in. e-learning.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL