Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sieci opinii

Do pierwszej krwi

Stanisław Remuszko
Fotorzepa
W niedzielę 17 maja 2015 o ósmej wieczór przed telewizorami zasišdzie kto wie czy nie najliczniejsza w tym roku patriotyczna widownia.

Na antenie TVP1 (gospodarz) i Polsatu (współgospodarz) odbędzie się publiczna debata Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy. Skończyły się żarty, zaczęły się schody, bo jeden z tych panów tydzień póŸniej zostanie prezydentem Polski.

Dramat został rozpisany na 80 minut i cztery akty. W pierwszych trzech (bezpieczeństwo i sprawy zagraniczne, ustrój państwa, gospodarka i sprawy wewnętrzne) pytania kandydatom będš zadawali celebryci. W akcie czwartym pan Duda będzie pytał pana Komorowskiego i na odwrót. W krótkim epilogu, kandydaci spojrzš głęboko w telewizyjne oczy rodaków i zwrócš się do nich z krótkim osobistym apelem. Całš słownš szermierkę i polemiczny kunszt obu aktorów oceniš miliony i znajdzie to odzwierciedlenie w statystycznym rozkładzie krzyżyków stawianych póŸniej na skromnej dwukwadracikowej karcie wyborczej.

Pora się porzšdnie zastanowić, na kogo oddać głos, bo trzeciej tury przez najbliższe pięć lat nie będzie. Jakie przyjšć kryteria dla takiej krytycznej refleksji? „Rzeczpospolita" wpadła na znakomity pomysł i w pištkowym papierowym wydaniu przedstawiła tuzin kwestii doprawdy fundamentalnych dla Ojczyzny. Obaj rywale z pewnoœciš przestudiujš ten zdroworozsšdkowy spis i do niedzieli przemyœlš odpowiedzi – co nam, wyborcom, tylko ułatwi zadanie. Proszę zauważyć, notabene, jak wielkie społeczne problemy stojš dziœ przed Polskš, oraz jak bardzo były one nie do przewidzenia ćwierć wieku temu, gdy kończył się czas PRL...

Trochę na zasadzie żaby, która nogę podstawia, oœmielam się dodać do tych kluczowych dwunastu spraw kilka swoich prywatnych uœciœleń, rozwinięć i uzupełnień. Proszę bardzo:

Jak stosunek do Ukrainy – to i stosunek do Rosji. Jak przyszłoœć Unii Europejskiej – to i stosunek do planów Brukseli, aby kraje członkowskie przyjmowały do swoich społeczeństw uchodŸców z krajów arabskich. Jak zwišzki jednopłciowe – to znacznie przedtem heteroseksualne zwišzki partnerskie. Jak Jednomandatowe Okręgi Wyborcze – to i referendum obywatelskie, instytucja o kardynalnym znaczeniu dla naszej przyszłej demokracji.

Ponieważ przez bite 79 minut omawiane będš kwestie najwyższej narodowej rangi i wagi – proponuję, aby w lżejszej chwili spytać rywali (albo żeby obaj spytali się nawzajem), czy Polska powinna zapłacić dwóm smagłolicym cudzoziemcom podejrzanym o terroryzm ćwierć miliona euro odszkodowania za rzekomy pobyt i rzekome złe traktowanie w Polsce. Osobiœcie uważam, że nie powinna. Ani eurocenta.

Masz pytanie do autora? remuszko@gmail.com

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL