Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Bezpłatna pomoc prawna

Sylwia Zarzycka - Prawnik Pro Bono 2014

Sylwia Zarzycka, Prawnik Pro Bono 2014, i od lewej minister sprawiedliwoœci Borys Budka, prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński i wyróżnieni: Robert Krasnodębski oraz Jacek Œwieca
Rzeczpospolita, Borys Skrzyński
Sylwia Zarzycka została Prawnikiem Pro Bono 2014 za pomoc niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom. Wyróżnieni zostali także: Robert Krasnodębski i Jacek Œwieca.

– Œwiadczenie pomocy prawnej słabszym było zawsze moim priorytetem. Dlatego dobrze rozumiem tych, którzy chcš się tym zajmować na co dzień. Cieszę się, że sš to prawnicy nie tylko na emeryturze, ale także przedstawiciele dużych kancelarii – tak podczas œrodowej uroczystoœci wręczenia nagród Prawnika Pro Bono mówił prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczšcy kapituły.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz „Rzeczpospolita". Do jego 12. edycji zgłoszono 20 kandydatów. Spoœród nich kapituła nominowała do nagrody Sylwię Zarzyckš, Roberta Krasnodębskiego oraz Jacka Œwiecę. Wszyscy sš radcami prawnymi, a Robert Krasnodębski również doradcš podatkowym.

Laur zwycięzcy przypadł Sylwii Zarzyckiej (wywiad z laureatkš ukaże się w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej").

Sylwia Zarzycka mieszka i pracuje we Wrocławiu. Prowadzi fundację Między Niebem a Ziemiš, która opiekuje się 50 rodzinami na terenie całej Polski wychowujšcymi ciężko chore dzieci. Rodziny te mogš liczyć zarówno na pomoc finansowš, jak i psychologicznš i prawnš, a także – co jest niezmiernie ważne – na zwykłe ludzkie wsparcie.

Co roku fundacja organizuje akcje, które wœród prawników majš wyrobionš już markę, oraz aukcje, na których licytowane sš przedmioty podarowane przez znane osoby.

Dochód służy podopiecznym fundacji. W tym roku odbywajš się warsztaty poœwięcone zagadnieniu, jak zdrowo żyć i być spełnionym człowiekiem. Sylwia Zarzycka wczeœniej była już dwukrotnie wyróżniona w konkursie Prawnik Pro Bono.

Wyróżniony Robert Krasnodębski, partner w kancelarii Weil, Gotshal & Manges, swojš wiedzš podatkowš wspiera wiele fundacji. Uczestniczy także w programie „Prawa człowieka a podatki" Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prowadzone sš w nim m.in. sprawy precedensowe.

Z kolei Jacek Œwieca prowadzi kancelarię w Warszawie. Nieodpłatnie œwiadczy pomoc prawnš na rzecz m.in. Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce opiekujšcego się dziećmi opuszczonymi i osieroconymi. Jego kancelaria wspiera też Centrum Pro Bono poprzez udzielanie porad prawnych.

Laureatów wyłoniła kapituła, w której zasiadajš m.in.: Andrzej Rzepliński – prezes Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczšcy kapituły, Cezary Grabarczyk – były minister sprawiedliwoœci, Irena Lipowicz – rzecznik praw obywatelskich, Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwoœci UE, Roman Hauser – prezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego, Małgorzata Gersdorf – prezes Sšdu Najwyższego, Dariusz Sałajewski – prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Andrzej Zwara – prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, a także laureaci poprzednich edycji.

Celem konkursu jest promowanie prawników, którzy bezinteresownie oœwiadczš usługi na rzecz osób czy organizacji społecznych.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL