Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Lasota: Kamiński gorszy od Stalina

Irena Lasota
Fotorzepa/Darek Golik
"Ja powiem tak, na Białorusi takich rzeczy nie ma. Ja myœlę, że gen. Kiszczak takich rzeczy nie robił, ja myœlę, że nawet w stalinowskiej Rosji takich numerów [jak to, co robił Mariusz Kamiński] nie robiono".

Cytat znalazłam na Facebooku 2 kwietnia, ale ponieważ nie wydał mi się zbyt zabawny, spytałam Wacka Holewińskiego, autora wpisu, czy to żart primaaprilisowy. „Niestety nie" – odpisał.

Cytat został zaczerpnięty z rozmowy radiowej Moniki Płatek z Monikš Olejnik i dotyczy wyroku wydanego kilka dni wczeœniej na byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Został skazany (nieprawomocnym wyrokiem, co nie wszyscy piszš i mówiš) na trzy lata więzienia i dziesięcioletni zakaz zajmowania stanowisk za „przekroczenie uprawnień" jako szef CBA.

Pani Płatek jest tym, jak widać, zachwycona i formułuje w zwišzku z tym zacytowanš wyżej porównawczo-historycznš opinię prawnš na temat przestępstw popełnionych przez CBA i jej szefa w latach 2006–2009. Przy okazji wypowiada się (całkiem pochlebnie) o Stalinie, Kiszczaku i Łukaszence. Być może rzeczywiœcie nie przekraczali oni swoich uprawnień, ale problemem jest to, czy takie uprawnienia mieli. Nie powinniœmy też zbyt ostro oceniać Hitlera, póki nie sprawdzimy, czy miał właœciwe uprawnienia.

Monika Olejnik to po prostu Monika Olejnik – jest nie tylko przewidywalna, ale i przezroczysta. Ale kim jest pani Płatek, o której nigdy przedtem nie słyszałam: czy to „partyjna suczka", jak się mówiło w komunizmie? A może porzucona żona Kamińskiego? Młoda dziennikarka, która walczy z bardziej doœwiadczonymi koleżankami o tytuł Ryszarda Gontarza XXI wieku?

Otóż nie. Monika Płatek jest polskš prawniczkš, osobš publicznš, feministkš i jakby tego było mało – profesorem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Wedle Wikipedii koncentruje się na takich dziedzinach, jak prawo karne wykonawcze, prawa człowieka, w tym prawa kobiet, penitencjarystyka, kryminologia, wiktymologia, penologia, psychologia społeczna, gender studies, mediacja, sprawiedliwoœć naprawcza i socjologia prawa.

Jest też założycielkš i prezeskš Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej. Była pełnomocniczkš rzecznika praw obywatelskich ds. praw ofiar przestępstw, a także ekspertkš ds. prawnych komisji sejmowych, Open Society Institute i Rady Europy.

Słowem, jej dotychczasowa kariera mogłaby być wstępem do takich stanowisk, jak minister sprawiedliwoœci czy prezydent Polski. A włosy stajš dęba na myœl, że jest, była i będzie wychowawczyniš i nauczycielkš kilku pokoleń prawników polskich, a zatem i europejskich.

Powyższy cytat zasługiwałby co najmniej na potępienie przez œrodowiska prawnicze, ale spodziewałabym się również protestu œrodowisk uniwersyteckich, ofiar komunizmu, obrońców praw człowieka na Białorusi. I może też wszystkich niezrzeszonych, których oburza ignorancja historyczna i stopień upolitycznienia œrodowisk prawniczych w Polsce. To znaczy spodziewałabym się tego w każdym normalnym kraju. Ale w Polsce?

Obie panie Moniki majš nienagannš przeszłoœć, nie tylko nie były nigdy karane, ale nawet podejrzewane o zakłócanie spokoju publicznego w okresie dyscyplinowania narodu przez Kiszczaka.

Mariusz Kamiński to zupełnie inny ptaszek. Wyrzucony z liceum, skazany na rok pobytu w zakładzie poprawczym, „stawiajšcy czynny opór podczas demonstracji", „bezczeszczšcy pomnik Wdzięcznoœci Armii Czerwonej" – i to wszystko, zanim stał się pełnoletni. Młodzieniec o profilu przestępczym nie został jednak, jak by to było w złotych czasach stalinizmu, zrehabilitowany przez zakłady wychowawcze zarzšdzane przez GPU, lecz obdarowany przez Polskę Ludowš wolnoœciš, na którš, jak widać, nie zasłużył. Już po 1989 roku był czterokrotnie wybrany do Sejmu i pełnił wiele funkcji państwowych i publicznych. Dziœ jest wiceprezesem PiS.

Kamiński zapowiedział złożenie apelacji (wypowiedŸ pani profesor Płatek może zaœ być odczytana jako groŸba pod adresem sšdu apelacyjnego), a historia i prehistoria całej sprawy sš tak pogmatwane i upolitycznione, że można by, niezależnie od sympatii partyjnych, zadać pytanie, czy wyrok w sprawie wiceprezesa najsilniejszej partii opozycyjnej w Polsce musiał być wydany szeœć tygodni przed wyborami. Zwłaszcza że sprawa cišgnie się od ponad pięciu lat.

W USA w sprawach, w których istnieje podejrzenie, że motywy polityczne mogš odegrać jakšœ rolę, (niezależny) resort sprawiedliwoœci powołuje do prowadzenia sprawy specjalnego (niezależnego) prokuratora.

A sprawa wyglšda jednak na politycznš, co widać między innymi po słowach przeciwników politycznych Kamińskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL