Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Prezydent podpisał ustawę ratyfikacyjnš

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Lech Kaczyński podpisał ustawę dotyczšcš ratyfikacji Traktatu z Lizbony. Podpis pod ustawš, w której parlament wyraził zgodę na ratyfikację Traktatu, nie oznacza jeszcze ratyfikacji. Nastšpi ona, gdy prezydent podpisze akt ratyfikacyjny.
Zgodnie z ustaleniami UE, ratyfikacja Traktatu we wszystkich państwach Unii powinna nastšpić do końca roku 2008. Ustawę o wyrażaniu zgody na ratyfikację przez prezydenta Traktatu z Lizbony Sejm uchwalił 1 kwietnia. Następnie - drugiego kwietnia - na ratyfikację zgodził się Senat. Prezydent podpisał ustawę wczoraj, dziewištego kwietnia. W dniu, w którym Senat wyraził zgodę na ratyfikację prezydent powiedział, że ratyfikuje Traktat Lizboński, kiedy zostanie zrealizowana umowa dotyczšca "ustawy zabezpieczajšcej".
Nowelizacja ustawy o współpracy rzšdu z parlamentem w sprawach członkostwa Polski w UE jest jednym z punktów uzgodnionego przez premiera i prezydenta na Helu kompromisu w sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony. PiS chciał mieć ustawowe gwarancje, że jedynie zgoda prezydenta, rzšdu i parlamentu może być w przyszłoœci podstawš do odejœcia od kompromisu z Joaniny (zakłada korzystny dla Polski mechanizm blokowania decyzji w UE) lub od protokołu brytyjskiego (ogranicza stosowanie Karty Praw Podstawowych). Prace nad nowelizacjš ustawy trwajš w Kancelariach: Premiera i Prezydenta. Swój projekt przygotowuje również klub PiS. Własnš propozycję przedstawił również polityk PiS, b. marszałek Sejmu Ludwik Dorn. Ma ona na celu przedłużenie procesu decyzyjnego w wypadku prób odejœcia od mechanizmu z Joaniny i protokołu brytyjskiego. Na tle ratyfikacji Traktatu z Lizbony doszło do różnicy zdań w klubie parlamentarnym PiS. Częœć członków klubu - 56 posłów i 17 senatorów - opowiedziała się przeciwko zgodzie na ratyfikację Traktatu. W grupie tej byli eurosceptyczni politycy PiS m.in. zwišzani ze œrodowiskiem Radia Maryja. Teraz przygotowujš oni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony uważajšc, że jest on niezgodny z polskš konstytucjš. Główne postanowienia Traktatu Lizbońskiego, nowe w stosunku do obecnie obowišzujšcego Traktatu z Nicei, to usprawnienie unijnych instytucji poprzez przyjęcie nowego systemu podejmowania decyzji w UE, a także nadanie Unii osobowoœci prawnej oraz wišżšcego charakteru Karcie Praw Podstawowych (Polska przyłšczyła się do protokołu brytyjskiego, tzw. opt-outu w sprawie Karty). Traktat Reformujšcy (Traktat Lizboński) reguluje też sposób wychodzenia z Unii państwa, które zdecydowałoby się na taki krok. Nowy Traktat ma wejœć w życie na poczštku 2009 roku, kończšc trwajšce od 2002 roku dyskusje nad reformš instytucjonalnš rozszerzonej UE - pod warunkiem jednak, że tym razem nie będzie problemów z jego ratyfikacjš. Poprzedni projekt traktatu konstytucyjnego UE przepadł w 2005 roku w referendach we Francji i Holandii.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL