Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Nagrody dla wybitnych znawców Wschodu

Prof. Janusz Smaza, który ratuje zabytki na Kresach, otrzyma nagrodę im. Aleksandra Gieysztora.

Nagrodę przyznaje redakcja „Przeglšdu Wschodniego". Uroczystoœć odbędzie się w sobotę na Uniwersytecie Warszawskim. Prof. Janusz Smaza jest wykładowcš Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych. Prowadził prace m.in. na Cmentarzu Obrońców Lwowa, w kolegiacie œw. Wawrzyńca w Żółkwi, koœciele œw. Mikołaja w Kamieńcu Podolskim.

Nagrody „Przeglšdu Wschodniego" przyznawane sš od 1993 r. Otrzymujš je autorzy publikacji dotyczšcych zwišzków Polski i Polaków z krajami i narodami Europy Wschodniej.

W kategorii dzieła krajowe nagrodę otrzyma Irena Borowik za ksišżkę „Jak w witrażach. Tożsamoœć a religia w biografiach Tatarów Krymskich, Rosjan i Polaków na Krymie", a za dzieła zagraniczne – Natalia Starczenko za „Honor, krew i retoryka. Konflikty wœród szlachty na Wołyniu (2. poł. XVI–XVII w.)" oraz Joerg Baberowski za „Stalin. Terror absolutny".

Nagroda za popularyzację problematyki wschodniej przypadnie Bohdanowi Urbankowskiemu za ksišżkę „Józef Piłsudski. Marzyciel i strateg", w kategorii dzieje Polaków na Wschodzie – Mikołajowi Iwanowowi za „Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. Operacja polska 1937–1938", a w kategorii edycja Ÿródeł – Jerzemu Gaulowi za „Polonika w archiwum parlamentu w Wiedniu. Archiwum Izby Posłów Rady Państwa 1861–1918" oraz Marii Wardzyńskiej „Kazimierz Sakowicz. Dziennik 1941–1943".

Nagrodę specjalnš otrzyma prof. Roman Duda, były rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, znawca dziejów lwowskiej szkoły matematycznej. „Rzeczpospolita" jest patronem prasowym nagród.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL