Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Telekomunikacja i IT

Bruksela chce więcej kobiet w IT

Bloomberg
Tylko co dziesišty student na kierunkach informatycznych to kobieta.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych w maju 2013 roku przeprowadziła badanie dotyczšce Rynku pracy IT w Polsce. Z opublikowanych danych wynika, że w Europie, jak również w Polsce procent kobiet studiujšcych kierunki informatyczne jest niewielki.

Unia Europejska stara się zmienić tš sytuację i zachęca kobiety do studiowania na kierunkach technicznych. Już teraz pracodawcy skarżš się na niewystarczajšcš liczbę wykwalifikowanych specjalistów, ale sytuacja może zostać złagodzona dzięki wzrostowi zatrudnienia kobiet w sektorze IT.

W odpowiedzi na dane i działania Brukseli, Fundacja Edukacyjne Centrum Doskonalenia, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Powiatowy Urzšd Pracy w Gdańsku, Experis IT wraz z partnerami informatycznymi postanowiła wspomóc kobiety dotknięte bezrobociem w odnalezieniu się na rynku pracy, proponujšc pracę jako testerka oprogramowania. - W gdańskim urzędzie pracy została przeprowadzona rekrutacja do projektu. Spoœród ponad 60 kandydatek zostało wybranych 10 kobiet – czytamy w komunikacie. - Jednak w konsekwencji w kursie udział wzięło 11 pań oraz 10 firm, co œwiadczy o tym, że staje się on coraz bardziej popularny, zaczynajš się nim interesować również inne firmy i osoby.

Fundacja zapewnia, że panie zostały przygotowane do pracy w sektorze IT na stanowisku tester oprogramowania. Uczestniczki ukończyły, finansowane przez PUP w Gdańsku, szkolenie przygotowujšce do uzyskania międzynarodowego certyfikatu testera ISTQB (International Software Testing Quality Board) Foundation. Szkolenie obejmowało 116 godzin. Dodatkowo kandydatki rozpoczęły także 3-miesięczne praktyki (łšcznie 480 godzin), w trójmiejskich firmach, z sektora IT, które wybranym paniom zaoferujš pracę.

Partnerami tego projektu zostały firmy informatyczne, takie jak: ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A., Kainos, Playsoft Group, P.P.U. Omega Sp. z o.o., GForces Polska, OTAGO Sp. z o.o., Volanto, Smart Media, Net PC, CUBE ITG S.A.

- Przeprowadzone szkolenia cechowała różnorodnoœć – donoszš eksperci Fundacji. - Jednym z zadań dla 11 uczestniczek programu było na przykład napisanie testów automatycznych. Jeden test to 40 linii kodu. Każda z pań napisała 5 takich testów, co dało łšcznie 2200 linii kodu. Panie miały też możliwoœć testowania na najnowszych urzšdzeniach mobilnych - od iphone'ów i ipadów po sony xperia z2 i z3 (tablet i telefon). Innym elementem szkolenia były techniki białoskrzynkowe i policzenie, ile przypadków testowych potrzeba, aby pokryć 100% instrukcji i gałęzi. Na potrzeby tego zagadnienia panie przeanalizowały w sumie 600 linii kodu.

Justyna Wajs – Jakimczyk, prezes zarzšdu Atena Usługi Informatyczne i Finansowe S.A. komentujšc szkolenie stwierdziła, ze do Polski dociera tendencja, która od lat jest naturalna w innych krajach wysokorozwiniętych, umożliwiajšca rozwój i zdobywanie nowych kwalifikacji wszystkim, niezależnie od wieku czy płci. - Ponieważ jestem zwolenniczkš przedsiębiorczoœci i doceniam tych, którzy chcš zdobywać nowš wiedzę, z przyjemnoœciš wyraziłam chęć wzięcia udziału przez naszš firmę w projekcie Kobiety w IT – zaznaczyła. - Atena zatrudnia najlepszych specjalistów IT, w zwišzku z tym pracę w naszej firmie gwarantujemy pracownikom wyróżniajšcym się i z bardzo dobrymi kompetencjami. Jednoczeœnie, chętnie zatrudniamy stażystów, praktykantów z dużym potencjałem i na stałe proponujemy stanowiska tym najlepszym. Jeœli po szkoleniu i odbytych w naszej firmie praktykach okaże się, że przygotowaliœmy do pracy na rynku IT nowego, wysoko wykwalifikowanego specjalistę, to z przyjemnoœciš go zatrudnimy. Tak jak już wczeœniej wspomniałam stawiamy na najlepszych, niezależnie od płci i już teraz w naszej firmie jest zatrudnionych wiele kobiet.

Z kolei Roland Budnik, dyrektor PUP w Gdańsku napisał w komentarzu, że przyszłoœć kobiet w IT w Polsce – czy w innych krajach zależy głównie od podejœcia do tego tematu całej branży informatycznej. - Prowadzšc szkolenia dla kobiet, czy bioršc udział w programach takich jak ten zaproponowany przez Powiatowy Urzšd Pracy w Gdańsku i Fundację Edukacyjne Centrum Doskonalenia, dajemy sygnał, że firmy sš zainteresowane zatrudnianiem kobiet na stanowiskach, które do tej pory były uważane za typowo męskie zajęcie - podkreœlił. - Zmiana takiego myœlenia zależy głównie od obecnych na rynku firm informatycznych i prowadzonej przez nich polityki rekrutacji. Organizatorzy szkolenia zaznaczyli, że poza szkoleniem kobiet zainteresowanych zmianš zawodu, chcieli zwrócić uwagę na kwestię nastawienia branży do kobiet pracujšcych w IT i polemizować z przyjętymi stereotypami, że jest to trudna dziedzina, w której zatrudnienie znajdujš głównie mężczyŸni.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL