Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Rodzime firmy LNG chcš zdominować Bałtyk

Jeżeli powiodš się plany polskich firm, to do naszego kraju coraz częœciej będš przypływać tankowce przewożšce LNG
Bloomberg
Statki pływajšce po Bałtyku zatankujš w Gdańsku, Szczecinie i Œwinoujœciu.

Na nowy biznes liczš rodzime spółki, które w polskich portach chcš sprzedawać skroplony gaz ziemny (LNG). Choć to na razie mało popularne wœród armatorów paliwo (tankujš głównie specjalny olej napędowy), wkrótce ma się to zmienić.

Od stycznia obowišzujš bowiem nowe unijne regulacje, które majš ograniczyć emisję spalin w tym akwenie. W konsekwencji tzw. dyrektywy siarkowej częœć pływajšcych po Bałtyku statków zostanie zmodernizowana, a wszystkie nowe jednostki będš musiały spełniać zaostrzone normy.

Alternatywa dla Turku

Eksperci nie majš wštpliwoœci, że popyt na LNG gwałtownie skoczy. – Już w tej chwili jest spore zainteresowanie przebudowš maszynowni statków oraz budowš nowych jednostek zasilanych gazem ziemnym – tłumaczy Bogdan Rogaski, prezes Barteru.

Nie ukrywa, że spółka wišże spore nadzieje z nowym segmentem rynku. – Dzięki dyrektywie siarkowej, coraz większej dostępnoœci LNG i atrakcyjnej jego cenie przez najbliższe lata będzie się on dynamicznie rozwijał – podkreœla.

Dziœ w bałtyckich portach sš tylko dwie „stacje" do tankowania (bunkrowania) statków tym ekologicznym paliwem: w Sztokholmie i Turku. Rodzime firmy chcš więc wykorzystać lukę. Analitycy twierdzš, że nasz kraj ma szansę stać się w tym regionie głównym oœrodkiem tankowania statkom gazu.

W kolejce do bunkrowania okrętów ustawiły się już Gaspol, Duon i PGNiG. Pierwsza z tych firm współpracuje z gdańskš Stoczniš Remontowš. – LNG dostarczyliœmy już kilku promom dla skandynawskiego armatora. W tym roku będziemy bunkrować trzy–cztery kolejne – mówi Sylwester Œmigiel, prezes Gaspolu. Firma ta, podobnie jak Barter, ma umowę ramowš ws. tankowania statków z Portem Gdańsk.

Na razie paliwo nalewane jest prosto z cystern.

– Do tej pory tankowanie statków odbywało się sporadycznie, na zasadzie pojedynczych zleceń, dlatego też nie istnieje jeszcze infrastruktura do bunkrowania statków, a wszystkie tankowania sš realizowane bezpoœrednio z cysterny, którš LNG jest dowożony. W przypadku zwiększenia popytu na tego typu usługi rozważymy inwestycje w stacje tankowania na Wybrzeżu – deklaruje Anna Œwitalska, dyrektor w grupie Duon.

Podobny plan ma Gaspol. Taka „stacja" miałaby powstać w budowanym w Œwinoujœciu gazoporcie. Gaspol już rozmawiał na ten temat z zarzšdzajšcš terminalem spółkš Polskie LNG. Tankowaniem statków w Œwinoujœciu oraz w Szczecinie interesuje się też PGNiG.

LNG od Gazpromu

Na razie wielkoœć polskiego rynku LNG dla statków jest niewielka (ok. 1,5 tys. ton, czyli 3 proc. całego rynku LNG). Ten rok jeszcze nie przyniesie wyraŸnych zmian w zamówieniach.

– Nie spodziewamy się, by udział sprzedaży na potrzeby przewoŸników wodnych był istotny – zapewnia Anna Œwitalska.

Dlatego firmy na razie importujš LNG autocysterami m.in. z Rotterdamu, Zeebrugge. Kupujš go też z Gazpromu. PGNiG dostarcza LNG z instalacji w Odolanowie. Po uruchomieniu gazoportu częœć firm planuje kontraktować dostawy drogš morskš. Spółki rozmawiajš już o stworzeniu grupy zakupowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL