Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Od stycznia do okulisty i dermatologa tylko ze skierowaniem

Fotorzepa, Krzysztof Lokaj Krzysztof Lokaj
Pozostał miesišc, aby do okulisty lub dermatologa udać się bez skierowania. Od stycznia do tych specjalistów będzie można zapisać się tylko ze skierowaniem. Częœć porad oraz drobnych zabiegów okulistycznych i dermatologicznych przejmš lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

W myœl nowelizacji ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, przyjętej w połowie roku w ramach tzw. pakietu kolejkowego i onkologicznego, od stycznia pacjent, który będzie chciał zapisać się do okulisty lub dermatologa, będzie musiał uzyskać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.

Pozostał więc miesišc, aby udać się lub zapisać do tych specjalistów bez skierowania. Pacjenci, którzy do końca grudnia zdšżš zapisać się na wizytę na przyszły rok, także nie będš potrzebowali skierowania.

Według ministerstwa zdrowia wprowadzenie skierowań do okulisty i dermatologa ma spowodować odcišżenie specjalistów od wizyt pacjentów zgłaszajšcych się do nich z drobnymi dolegliwoœciami, w przypadku których wystarczyłaby pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Jak wielokrotnie tłumaczył resort, z analiz prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, że ponad połowa wizyt u okulisty lub dermatologa to wizyty jednorazowe pacjentów, którzy zgłaszajš się z podejrzeniem choroby, którš w ramach swoich kompetencji mógłby potwierdzić lub wykluczyć lekarz POZ. Chodzi m.in. o zapalenie spojówek, jęczmień czy zapalenie skóry. Dzięki odcišżeniu specjalistów od wizyt z tzw. lekkimi przypadkami, skróci się czas oczekiwania na wizytę i dostępnoœć do okulistów i dermatologów dla pacjentów z bardziej skomplikowanymi schorzeniami.

Od nowego roku bez skierowania nadal będzie można zapisać się na wizytę do ginekologa, onkologa, psychiatry, wenerologa czy stomatologa.

Rozwišzanie majšce na celu zmniejszenie kolejek do specjalistów i zabiegów to element tzw. pakietu kolejkowego. W myœl tych rozwišzań od stycznia œwiadczeniodawcy będš przekazywali do NFZ rzeczywisty czas oczekiwania na wizytę, ale też oddzielnie dla pacjenta podana będzie informacja o pierwszym wolnym terminie wizyty. W przypadku niektórych œwiadczeń rejestry oczekujšcych w kolejce będš prowadzone poprzez aplikację NFZ. Chodzi m.in. o kolejki do poradni onkologicznych, ortopedycznych, kardiologicznych i endokrynologicznych, zabiegów endoprotezoplastyki oraz zaćmy, a także pacjentów objętych diagnostykš majšcš na celu rozpoznanie lub wyleczenie nowotworu.

Od nowego roku lekarze będš mogli także przedłużyć receptę w ramach tzw. porady receptowej, czyli bez koniecznoœci osobistego badania pacjenta.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL