Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Urzędnicy

Tajne dane o urzędnikach przechodzšcych do biznesu

www.sxc.hu
Kancelaria Premiera nie chce ujawnić, komu spoœród pełnišcych funkcje publiczne komisja działajšca przy premierze zezwala na zatrudnienie u przedsiębiorców, wobec których wydawali decyzje.

Nie ma przeszkód, by osoba pełnišca funkcje publiczne już po roku od odejœcia ze stanowiska mogła pracować w firmach, wobec których podejmowała decyzje.

Roczne ograniczenie dotyczy tylko najwyższych stanowisk, m.in. ministrów, kierowników i dyrektorów generalnych urzędów czy wójtów. Ale i to ograniczenie można obejœć. Niemal wszystkie wnioski o skrócenie tego i tak krótkiego okresu komisja powołana przez premiera rozpatruje pozytywnie. W tym roku aż siedmiokrotnie godziła się na pracę u dawnego petenta. Nie wydała żadnej decyzji negatywnej.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie chce ujawnić, kogo te decyzje dotyczyły. Nie jest też jasne, jakimi przesłankami kieruje się komisja. Prawo tego nie okreœla, a kancelaria nie zamierza ich podać.

– To mechanizm korupcjogenny. Dodatkowo fakt, że Kancelaria Premiera nie podaje pełnej informacji, komu ten okres skrócono, to sygnał, że może mieć coœ do ukrycia. Skoro opinia publiczna nie ma dostępu do takich informacji, to znaczy, że nie ma nad tym w zasadzie żadnej kontroli – uważa Grzegorz Makowski, dyrektor programu „Odpowiedzialne państwo" w Fundacji Batorego.

–Takie skrócenie powinno być wyjštkowe, a wszelkie decyzje podejmowane przez komisje – jawne. Ze szczštkowych informacji udostępnionych przez kancelarię wynika, że zgoda jest wydawana niemal każdorazowo. To groŸne – ocenia Krzysztof Izdebski ze Stowarzyszenia Watchdog Polska.

Kancelaria Premiera zasłania się ochronš danych, chociaż – jak uważa generalny inspektor ochrony danych osobowych – informacje te nie podlegajš takiej ochronie.

– Wprawdzie prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu m.in. ze względu na prywatnoœć osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ale ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełnišcych funkcje publiczne lub majšcych zwišzek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji – tłumaczy Małgorzata Kałużyńska-Jasak z Biura GIODO.

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów powinna ujawniać, kto został zwolniony z koniecznoœci odczekania roku od pełnienia funkcji publicznej. Nie czynišc tego, bez wštpienia narusza prawo – twierdzi Krzysztof Izdebski. I zapowiada, że Watchdog też wystšpi o udostępnienie danych osób, wobec których zapadły takie decyzje. Jeœli kancelaria odmówi, stowarzyszenie skieruje sprawę do sšdu administracyjnego.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki k.wojcik@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL