Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Polaków kusi praca za granicš

Fotorzepa/Urszula Lesman
Ponad czterech na dziesięciu młodych Polaków rozważa emigrację zarobkowš. I to w najbliższych 12 miesišcach.

Niemcy, Wielka Brytania i Holandia- to trzy najbardziej popularne wœród Polaków kierunki wyjazdów zarobkowych. Jak wynika z najnowszych badań giełdowej spółki usług HR, Work Service, za Odrę szykuje się 26 proc. osób, które rozważajš emigrację za pracš. Łšcznie takie plany na najbliższe 12 miesięcy deklaruje co pišty z uczestników wrzeœniowej ankiety przeprowadzonej przez Instytut Millward Brown, która objęła 636 pracujšcych bezrobotnych i uczšcych się Polaków. 5 proc. z nich takie wyjazd „rozważa zadecydowanie" . Wœród najmłodszych badanych osób, w wieku 18- 24 lat, gotowoœć do emigracji zarobkowej deklaruje 40 proc. Niewiele mniej jest chęci do wyjazdu w grupie 25-35 -latków (35 proc.). Z kolei wœród studentów 31 proc. badanych rozważa wyjazd zarobkowy za granicę.

- To alarmujšce dane, które potwierdzajš jak niewielu absolwentów, czy osób jeszcze uczšcych się widzi dla siebie perspektywy rozwoju na polskim rynku pracy – podkreœla Tomasz Hanczarek, prezes Work Service. Jak przypomina, bezrobocie wœród absolwentów szkół wyższych nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. - W rezultacie młodzi, zdolni i wykształceni odkładajš dumę do kieszeni i idš pracować na stanowiskach poniżej swoich kwalifikacji.

Jeœli nie pomożemy im w aktywizacji i rozwoju zawodowym w Polsce, zrobiš to Niemcy, Brytyjczycy czy Holendrzy. Będzie to ogromna strata dla polskiej gospodarki i państwa, które funduje edukację bezrobotnym absolwentom – zaznacza Hanczarek.

Jak jednak wykazuje badanie, więcej osób chętnych do wyjazdu do pracy za granicš jest wœród pracowników (29 proc.) i to zwłaszcza tych zatrudnionych na pełny etat (22 proc.). W grupie bezrobotnych nieco ponad jedna czwarta rozważa emigrację zarobkowš.

Podobnie jak inne badania, również ankieta Work Service potwierdza, że do wyjazdu za granice najczęœciej motywujš Polaków wyższe płace. Ten powód wskazało 84 proc. badanych. Jednak co trzeci liczy też, że za granica osišgnie wyższy standard życia. Badanie potwierdza również ambicje Polaków - 26 proc. badanych jako argument za wyjazdem do pracy za granicš wskazało szersze perspektywy rozwoju kariery zawodowej.

Co czwartego kusi możliwoœć podróżowania i zwiedzania œwiata, a podobnš grupę- lepsza służba zdrowia winnych krajach Unii Europejskiej, które sš głównym celem wyjazdów na czele z Niemcami, Wielka Brytania i Holandia.

- Chcemy wyjeżdżać tam, gdzie sš już nasi przyjaciele i bliscy. Dzięki temu łatwiej asymilujemy się w nowym społeczeństwie, a w razie niepowodzenia z pierwszym doœwiadczeniem w pracy za granicš, szybko wracamy na rynek pracy dzięki wsparciu znajomych – twierdzi Krzysztof Inglot, dyrektor działu rozwoju rynków w Work Service, który zwraca też uwagę na istotnš barierę ograniczajšcš zarówno chęć do wyjazdu, jak też szanse na szybkš aklimatyzację za granicš. Tš barierš jest brak znajomoœci języków obcych, który powstrzymuje 29 proc. badanych przed emigracjš zarobkowš. Co prawda nie wszystkich, bo jak przyznaje menedżer Work Service – firma często otrzymuje aplikacje do pracy za granicš od osób, które nie posługujš się nawet podstawowš znajomoœciš języka obcego. Głównym powodem decyzji o pozostaniu w Polsce nadal jest przywišzanie do rodziny i przyjaciół, która studzi chęci do wyjazdu dwóch trzecich Polaków. Z kolei trzech na dziesięciu zatrzymuje w kraju atrakcyjna praca.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL