Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Prawie co trzecia rodzina w Niemczech nie odpowiada klasycznemu modelowi

picture-alliance/dpa
Prawie co trzecia rodzina w Niemczech nie odpowiada klasycznemu modelowi. Coraz bardziej popularna staje się alternatywa dla małżeństwa – zwišzki partnerskie. Model rodziny jest różny na wschodzie i zachodzie Niemiec.
Według danych z 2013 roku 20 procent wszystkich matek i ojców w Niemczech wychowywało dzieci samotnie. Tym samym liczba samotnie wychowujšcych osób wzrosła od 1996 roku o szeœć procent, podał Federalny Urzšd Statystyczny w Wiesbaden. Dziesięć procent par żyje w alternatywnych do małżeństwa rejestrowanych zwišzkach partnerskich – ich liczba w ostatnich dwóch dziesięcioleciach podwoiła się. Jako klasyczny model rodziny nadal dominuje jednak w Niemczech małżeństwo – 70 procent blisko 8,1 miliona rodzin z co najmniej jednym niepełnoletnim dzieckiem, to zwišzki małżeńskie. Dane te oparte sš na ubiegłorocznych badaniach Mikrozensus, ankiecie przeprowadzanej corocznie w Niemczech i w Europie. Jako rodzina uważany jest przy tym zwišzek rodzice-dziecko, z co najmniej jednym dzieckiem poniżej 18 roku życia. Zaliczane sš do nich także dzieci adoptowane i wychowywane w rodzinie zastępczej.

Małżeństwo głównie ze względu na dziecko

Zdaniem socjologa Jürgena Dobritza z Federalnego Instytutu Badań nad Ludnoœciš (BiB) w Wiesbaden, właœnie dziecko jest głównie powodem, dla którego małżeństwo jest w Niemczech cišgle jeszcze najbardziej popularnš formš zwišzku rodzinnego. – Dzieci sš często przyczynš zawierania małżeństwa – mówi Dobritz. Ale jak dodaje: „Jednoczeœnie małżeństwo traci na znaczeniu". Nie tylko w Niemczech, ale też w Europie i na œwiecie dzieci częœciej niż przed laty żyjš w innych modelach rodziny. Obok większego zaangażowania kobiet na rynku pracy, jednš z przyczyn takiego stanu jest też zmiana podejœcia do małżeństwa. Ankieta przeprowadzona w Niemczech wykazała, że 35 procent Niemców między 20 a 39 rokiem życia uważa zwišzek małżeński za całkowicie przestarzałš instytucję i nie chce mieć z nim nic wspólnego. Takie nastawienie jest coraz bardziej popularne. Dobritz dodaje, że co dziesišty młody człowiek w Niemczech chce zostać przy tym bezzdzietny.

Wschodnie Niemcy przeciwne małżeństwu

Z dystansem patrzš na małżeństwo przede wszystkim mieszkańcy wschodnich Niemiec, wynika z najnowszego Mikrozensusu. – Uderzajšce, że zwłaszcza w słabo zaludnionych regionach na wschodzie Niemiec jest co prawda mniej małżeństw niż na zachodzie, ale jest też tam mniej osób bezdzietnych – mówi socjolog Dobritz. Najmniej par małżeńskich żyje w Saksonii i Saksonii-Anhalt – 51 procent. Jednoczeœnie jest tam najwięcej zwišzków partnerskich, bo po 23 procent w każdym z tych landów. W Nadrenii-Palatynacie natomiast zwišzki partnerskie sš najrzadziej spotykanš formš rodziny – tylko 6 procent zwišzków. Najwięcej małżeństw z dziećmi poniżej 18 lat żyje w Badenii-Wirtembergii – prawie 78 procent zwišzków, to małżeństwa. Najwięcej samotnie wychowujšcych rodziców żyje natomiast w Berlinie – prawie jedna trzecia, czyli 32 procent rodzin. W Badenii-Wirtembergii dotyczy to zaledwie co szóstej rodziny.
ródło: Deutsche Welle

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL