Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Premier Ewa Kopacz o pakiecie klimatycznym i współpracy Zachodu ws Ukrainy

Premier Ewa Kopacz
Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Na konferencji prasowej w Lublinie premier Ewa Kopacz odniosła się do słów ministra Sawickiego. Powiedziała także, że na zbliżajšcym się potkaniu ws. pakietu klimatycznego zamierza postawić dwa warunki. W dalszej częœci wypowiedzi mówiła także o Ukrainie.
Ewa Kopacz skomentowała słowa Marka Sawickiego, mówišc, że nie ma ludzi, którzy nie popełniajš błędów. Premier podkreœliła, że minister już przeprosił za swoje słowa. Czytaj więcej Premier Ewa Kopacz powiedziała, że jeœli podczas spotkania przywódców krajów UE poœwięconego porozumieniu klimatycznemu zostanš spełnione jej dwa warunki, będzie dšżyła do tego, aby przyjšć wspólne ustalenia szczytu. Wyjaœniła, że te dwa warunki, to zachowanie iloœci emisji dla Polski i możliwoœć ich nieodpłatnego przekazywania przez rzšd firmom energetycznym, by ceny pršdu w Polsce nie wzrosły.
"Jeœli te dwa warunki zostanš spełnione, to oczywiœcie ja przyjadę szczęœliwa z tego szczytu" - zaznaczyła Kopacz. Dodała, że wtedy będzie "dšżyć do tego, żeby przyjšć to, co będzie na szczycie". Jeœli zaœ nie zostanš spełnione i "nie będzie zrozumienia dla polskich spraw, a to jest bardzo ważna sprawa, bo dotyczy 38 mln Polaków", Kopacz zachowa się "doœć radykalnie". Zrobi tak mimo, że będzie to jej pierwszy szczyt UE na którym wystšpi jako premier polskiego rzšdu - zaznaczyła. Czwartkowo-pištkowy szczyt UE w Brukseli ma uzgodnić nowš politykę energetyczno-klimatycznš Unii po 2020 r. Na poczštku roku Komisja Europejska zaproponowała nowy cel redukcji emisji CO2. Zaproponowała też ogólnoeuropejski cel udziału energii ze Ÿródeł odnawialnych na poziomie 27 proc. Obowišzujšcy do 2020 r. pakiet energetyczno-klimatyczny z 2008 r. zakłada 20-proc. redukcję emisji CO2 i 20-proc. udział energii odnawialnej. Tymczasem polski rzšd zapowiada, że nie zgodzi się na dodatkowe koszty polityki klimatycznej UE, w tym podwyżki cen energii. Premier Ewa Kopacz zapewniła, że Polska twardo będzie prezentować swe stanowisko w kwestii redukcji emisji CO2 w UE i nie wykluczyła weta. Minister spraw europejskich Rafał Trzaskowski wyliczył, że "gdyby się zgodzić na te bardziej ambitne cele, cena energii poszłaby w górę o 80 proc.".

Ukraina - mówić jednym głosem

- Jeżeli chcemy Ukrainie pomóc, to dzisiaj Unia Europejska jak nigdy dotšd musi mówić jednym głosem w sprawie Ukrainy - powiedziała Kopacz, odpowiadajšc na pytanie o pomoc dla Kijowa. "To muszš zrozumieć moi koledzy w Unii" - dodała. Premier podkreœliła, że tylko w takim przypadku pomoc dla Ukrainy będzie "nie udawana, ale rzetelna". Zaznaczyła, że Ukraina musi też sama sobie pomoc, choć, jak dodała "oni robiš już bardzo dużo". Wymieniła w tym kontekœcie wprowadzonš na Ukrainie ustawę "decentralizacyjnš" i dodała, że Polska będzie wschodniemu sšsiadowi pomagać w przygotowaniu systemu zwalczania korupcji, a także w zakładaniu małych i œrednich przedsiębiorstw. "Nie wycofujemy deklaracji w sprawie tej pomocy, ja to panu prezydentowi Poroszence przekazałam podczas naszego spotkania w Mediolanie" - powiedziała Kopacz.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL