Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Afera taœmowa

PO chce czekać na śledczych z wyjaśnieniem afery taśmowej

Marszałek Sejmu Radosław Sikorski
Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Wniosek o ukaranie bohaterów afery taœmowej utknšł w sejmowej Komisji Etyki. PiS prosi o pomoc Sikorskiego.
Prokuratorskie œledztwo w sprawie afery taœmowej, czyli podsłuchanych rozmów czołowych polityków PO, stało się dla posłów koalicji pretekstem do zablokowania w Komisji Etyki wniosku o ukaranie bohaterów nagrań. Opozycja mówi o zamiataniu sprawy pod dywan. Œledztwo prokuratury bowiem już wczeœniej uniemożliwiło powstanie w MSW raportu wyjaœniajšcego aferę. Choć Donald Tusk przed swoim odejœciem z funkcji premiera zapowiadał taki dokument, rzeczniczka MSW Małgorzata WoŸniak przekonywała ostatnio, że działania œledczych wykluczajš możliwoœć jego sporzšdzenia przez resort. Podobnie stało się teraz w Komisji Etyki. Tuż po publikacji nagrań pod koniec czerwca PiS złożył wniosek o ukaranie bohaterów afery. Posłowie mieliby zbadać czy wypowiedzi posłów: Pawła Grasia, Włodzimierza Karpińskiego, Sławomira Nowaka, Jana Vincenta Rostowskiego i Radosława Sikorskiego były etyczne. PiS w uzasadnieniu użył argumentu stosowanego również przez polityków PO, wskazujšc bulwersujšcy język podsłuchanych polityków. „W rozmowach omawiali stosowane przez siebie mechanizmy i sposoby nadużywania powierzonej im władzy publicznej, marnotrawienia œrodków publicznych w interesie prywatnym i partyjnym" – napisano.
Ale na ostatnim posiedzeniu komisja zdecydowała, że do czerwca przyszłego roku nie zajmie się tym tematem. Jak do tego doszło? Taki wniosek złożył przedstawiciel SLD. Na posiedzeniu komisji tłumaczył, że będzie to złoty œrodek między wnioskiem PiS o pilne rozpatrzenie a postawš koalicji, która namawiała, by wstrzymać się z ocenš etycznš do zakończenia prac prokuratury. – Wnoszę o to, abyœmy pozwolili kontynuować prace wymiarowi sprawiedliwoœci, ale jednoczeœnie zobowišzali się, że zajmiemy się rozpatrzeniem tej sprawy najpóŸniej do czerwca 2015 r., czyli przed wakacjami przyszłego roku – uzasadniał poseł Tomasz Garbowski. Zdaniem PiS tego typu logika jest absurdalna. – Nasza komisja bada sprawy pod kštem etycznym, a nie prawnym – tłumaczy wiceszefowa komisji Elżbieta Witek z PiS. Zwraca uwagę, że opozycja musiała stoczyć walkę, by sprawa w ogóle trafiła pod obrady. Pierwsze posiedzenie zostało wyznaczone dopiero we wrzeœniu. Pisma na ten temat pozostawały bez odpowiedzi. Jak dowiedziała się „Rz", teraz PiS poprosił o interwencję marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. – Jest jednym z bohaterów taœm, ale jako marszałek odpowiada za powagę całego Sejmu. To będzie dla niego test w nowej roli – przekonuje Krystyna Pawłowicz z PiS. O sprawę pytaliœmy przewodniczšcš komisji Izabelę Mrzygłockš z PO. Odesłała nas do uzasadnienia wniosku o odłożenie tej sprawy, w którym napisano, że komisja powinna zajšć się sprawš dopiero po zakończeniu prokuratorskiego œledztwa. W uzasadnieniu jednak nie napisano, jaki jest zwišzek pomiędzy postępowaniem œledczych a etycznš ocenš języka bohaterów afery. Obecnie w komisji zasiada po jednym przedstawicielu PO, PiS, PSL i SLD. Twój Ruch sam zrezygnował, natomiast kandydat Sprawiedliwej Polski Jacek Żalek został na wniosek Platformy zablokowany przez Prezydium Sejmu. Jego pojawienie przełamałoby pat na niekorzyœć rzšdzšcych. Choć przy obecnym układzie sił w komisji kara jest mało prawdopodobna, to przesłuchania przed komisjš mogłyby być medialnym spektaklem. Posłanka Witek przypominała, że w poprzedniej kadencji, gdy PiS wyszedł z sali podczas obrad, a potem dostarczył usprawiedliwienia pozwalajšce zachować poselskš dietę, opozycja zachowała się legalistycznie. – Wówczas na mój wniosek stawił się przed komisjš niemal cały Klub PiS, łšcznie z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, mimo że nie doszło do żadnych czynnoœci, które można by podcišgnšć pod złamanie obowišzujšcego prawa. Mimo to składano wnioski do prokuratury, a cała sprawa była niezwykle mocno nagłaœniana przez œrodki przekazu – mówiła na posiedzeniu Witek.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL