Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Polaka zagranicy kusi, ojczyzna zniechęca

Szeœciu na dziesięciu Polaków pracujšcych za granicš twierdzi, że rodzinny kraj ich męczy i rozczarowuje.
Bloomberg
Szeœciu na dziesięciu Polaków pracujšcych za granicš twierdzi, że rodzinny kraj ich męczy i rozczarowuje.
Już samo okreœlenie „emigracja zarobkowa" wskazuje, że głównym powodem wyjazdów sš wyższe, zagraniczne zarobki. I tak faktycznie jest - jak wynika z niedawnego badania serwisu Poloniusz.pl, który specjalizuje się w ofertach pracy za granicš. Najwięcej, bo 59 proc. uczestników sondażu, jako motywację do wyjazdu wskazało – zgodnie z oczekiwaniami - względy finansowe. Jak się jednak okazało, obok motywacji pozytywnej równie silna jest ta negatywna, czyli chęć wyjazdu z kraju, który „mnie męczy albo rozczarowuje". Ten powód podało tyle samo, bo 59 proc. internautów, którzy odpowiadali na pytanie „Czemu chcesz pracować za granicš". – Zaskoczył nas stopień przygnębienia wœród wyjeżdżajšcych – przyznaje Łukasz Kuncewicz szef portalu Poloniusz.pl, który działa od 2008 roku i okreœla się jako największy serwis z ofertami pracy dla Polonii. (głównie zajęć fizycznych dla tzw.niebieskich kołnierzyków, w tym budowlańców, kierowców, mechaników, opiekunek starszych osób).
W ankiecie, która w pierwszej połowie paŸdziernika objęła 1159 użytkowników portalu- mieszkajšcych i pracujšcych za granicš - trzecim co do ważnoœci powodem wyjazdów były problemy ze znalezieniem pracy w kraju. (34 proc. badanych). Łukasz Kuncewicz zwraca jednak uwagę, że niemal trzech na dziesięciu uczestników sondażu wyjechało kierujšc się pozytywnymi pobudkami- chęciš poznania innych ludzi, innej kultury (26 proc.) albo nauczenia się obcego języka i zdobycia doœwiadczeń, które pomogš potem znaleŸć lepszš pracę w Polsce. Ten ostatni powód wskazało 17 proc. badanych. Pozytywne pobudki zwiększajš szansę na to, że okresowa praca za granicš nie przekształci się w stałš emigrację. - Jest duża szansa, że ci ludzie wrócš do kraju, bogatsi o różnorodne doœwiadczenia. Z drugiej strony trochę jednak szkoda, że pozostałe dwie trzecie wyjeżdżajšcych nie myœli o wyjeŸdzie w ten sposób - komentuje Łukasz Kuncewicz.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL