Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Pietryga: Państwo straciło miliardy. Czy tylko przez bałagan?

Ponad 3 mld zł wpływów może stracić w przyszłym roku Skarb Państwa z powodu nieopodatkowania spółek, często wielkich koncernów, które wprawdzie działały w Polsce, ale dzięki różnym dopuszczalnym konstrukcjom płaciły podatki w rajach podatkowych. Przepisy, które od 1 stycznia 2015 r. miały nałożyć na te firmy nowš daninę, zostały uchwalone, ale dziwnym trafem, przez czyjeœ przeoczenie, nie będš obowišzywać. Do pewnego momentu wszystko szło zgodnie z planem. Parlament uchwalił ustawę i 17 wrzeœnia podpisał jš prezydent. Akt prawny następnie trafił do Rzšdowego Centrum Legislacji i miał się ukazać w elektronicznym Dzienniku Ustaw.
RCL nie ma wyznaczonego œcisłego terminu na opublikowanie ustawy. Przepis mówi jedynie, że musi zrobić to niezwłocznie. W erze nowych technologii, gdy Dziennik Ustaw nie wymaga już farby drukarskiej, matryc ani ryz papieru, wydaje się, że wszystko można załatwić błyskawicznie. Ale nie tym razem. Ustawy nie udało się opublikować do końca wrzeœnia. Pech chciał, że jest tak skonstruowana, iż – jeżeli nie zostanie opublikowana najpóŸniej do 30 wrzeœnia – nie będzie mogła obowišzywać od 1 stycznia 2015 r., ale dopiero rok póŸniej. Dlaczego? Najproœciej mówišc: firmy rozliczajš się za pełny rok, w efekcie zwłoka choćby jednodniowa powoduje, że robiłyby to w trakcie roku. Kto zawinił? Trudno powiedzieć. Nie wiadomo, czy to kwestia bałaganu w procesie legislacyjnym (nie tak dawno mieliœmy z tego typu sytuacjš do czynienia, gdy chodziło o przepisy umożliwiajšce zwolnienie z więzienia Mariusza Trynkiewicza) czy też błšd systemowy, który sprawia, że kontrola wchodzenia przepisów w życie jest bardzo pobieżna. A może ?ze względu na ogromne pienišdze, jakich nie będš musiały zapłacić nasze największe koncerny, sprawa ma jeszcze drugie dno? Tego na razie się nie dowiemy. Sytuację pilnie powinni wyjaœnić prezes RCL i minister finansów, autor ustawy, który ma pilnować jej wejœcia w życie. A z całš pewnoœciš sprawie powinna poœwięcić uwagę nowa pani premier, gdyż państwo przez czyjœ błšd – lub celowe działanie – mogło stracić kilka miliardów złotych.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL