Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

NIK: fiskus łamie prawa podatników, którzy rozliczajš podatek od sprzedaży lokalu

www.sxc.hu
Urzędnicy nierówno traktujš podatników, kwestionujš prawo do ulg i nie informujš o zapłacie za wysokiej daniny.
Fiskus woli œcigać, niż pomagać. Taki wniosek płynie z raportu Najwyższej Izby Kontroli o tym, jak urzędy skarbowe w województwie kujawsko-pomorskim zajmujš się rozliczeniem PIT wpłacanego przez osoby fizyczne, które sprzedały nieruchomoœć.

Liczy się kasa

– Kontrola wykazała na tyle istotne nieprawidłowoœci, że prezes NIK wystšpił do ministra finansów o sprawdzenie tych działań fiskusa w całym kraju – mówi dyrektor delegatury NIK w Bydgoszczy Barbara Antkiewicz. – Urzędy dbajš przede wszystkim o dochody budżetu. Niestety, w wielu przypadkach naruszajš przy tym prawa podatników. Ministerstwo nie odpowiedziało „Rz", jakie podejmie działania.
Jak wynika z kontroli NIK, urzędy sprawdzały niemal wszystkie deklaracje złożone przez osoby fizyczne w zwišzku ze sprzedażš nieruchomoœci. W efekcie 25 proc. musiało dopłacić w sumie 16 mln zł daniny (zadeklarowany w tym czasie podatek wyniósł ?24 mln zł). – Jeœli ze wstępnej analizy zeznania wynikało, że dana osoba zapłaciła zbyt wysoki PIT, urzšd nie podejmował żadnych działań. Nie informował o możliwoœci odzyskania pieniędzy – mówi Antkiewicz. NIK zarzuca też, że wobec osób, które zaniżyły podatek, urzędy podejmowały czynnoœci sprawdzajšce tuż przed upływem pięcioletniego terminu przedawnienia. W efekcie odsetki tak narastały, że podatnicy płacili daninę wyższš nawet o 50 proc. Jeœli ktoœ miał do zapłacenia np. 10 tys. zł, to z odsetkami musiał wydać 15 tys. zł.

Prawo nieważne

W niektórych przypadkach urzędy działały na tyle wolno, że częœć podatku się przedawniła. Skarb Państwa stracił blisko 500 tys. zł. Jednoczeœnie urzędy skarbowe potrafiły pobrać podatek od zobowišzań już przedawnionych. Kolejny zarzut dotyczy nierównego traktowania podatników będšcych w podobnej sytuacji, np. sprzedajšcych dom z działkš. – Zdarzało się, że ten sam urzšd raz pozwalał, by ulga meldunkowa objęła grunt, a innym razem kwestionował to prawo – mówi Barbara Antkiewicz. – Urzędy nie informowały też podatników, że w 2012 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację, zgodnie z którš ulga meldunkowa odnosi się także do zwišzanego z lokalem gruntu i że mogš odzyskać nadpłacony podatek. Grzegorz Grochowina z KPMG potwierdza, że fiskus używa wszelkich sposobów, by utrudnić podatnikom zwrot nadpłaty, np. wszczyna w ostatniej chwili czynnoœci sprawdzajšce. Kontrola NIK miała zwišzek z boomem na rynku mieszkaniowym oraz rosnšcš liczbš transakcji. Kontrolerzy sprawdzili, jak urzędy wywišzywały się ze swoich zadań od poczštku 2009 r. do połowy 2013 r. Opinia dla „Rz" Rafał ?Antczak, członek zarzšdu Deloitte Raport NIK potwierdza, że działania fiskusa podporzšdkowane sš celom budżetowym, czego ewidentnym przykładem jest wszczynanie postępowań kontrolnych tuż przed upływem terminu przedawnienia. To dobrze, że taki raport powstał i że NIK wskazuje rozwišzania, które majš być poczštkiem reform, np. podjęcie przez Ministerstwo Finansów działań prowadzšcych do jednolitego stosowania prawa podatkowego przez podległš mu administrację. Problem polega na tym, że stosowanie jednolitej wykładni przepisów nie leży w interesie ministerstwa. Być może sytuacja uległaby zmianie, gdyby raport wskazywał też osoby odpowiedzialne za wprowadzenie zmian.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL