Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Mleko: możemy zapłacić ponad 900 mln zł kary

Do zwiększania produkcji mleka zachęciła rolników dobra koniunktura i wysokie ceny
Flickr
Ponad 900 mln zł mogš zapłacić polscy rolnicy, jeżeli nie ograniczš sprzedaży mleka.
Byłaby to najwyższa kara za przekroczenie kwoty mlecznej od wejœcia Polski do UE w 2004 r. – Jeżeli tempo, w jakim roœnie skup mleka, utrzyma się w kolejnych miesišcach, Polska może przekroczyć przyznanš jej kwotę mlecznš o 8 proc. To oznaczałoby, że nasi rolnicy zapłacš ponad 900 mln zł kary – mówi „Rz" Paweł Poleski, zastępca dyrektora Biura Kwotowania Mleka Agencji Rynku Rolnego (ARR).

Hossa  zawiniła

Od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. – czyli w pierwszych czterech miesišcach tzw. roku kwotowego 2014/2015 –  do punktów skupu trafiło 3,68 mld kg mleka – na potrzeby kwotowania nie stosuje się litrów. Oznacza to, że limit krajowy przyznany Polsce przez  Komisję Europejskš został wykorzystany w 37 proc.  Swoje indywidualne limity przekroczyło w tym czasie 1,2 tys. rolników na 140 tys. posiadajšcych kwoty. Do zwiększania produkcji mleka zachęciła rolników dobra koniunktura i wysokie ceny. Rekord padł w grudniu 2013 r. Œrednio litr mleka w skupie kosztował wtedy ok. 1,54 zł. Dla porównania – przeciętna cena w 2012 r. nie przekraczała 1,2 zł za litr.
W tym roku ceny spadajš, ale nadal sš atrakcyjne. Od stycznia do lipca były œrednio o ponad 14 proc. wyższe niż przed rokiem – podaje GUS. Marek Skrzypczyk, ekonomista Banku BGŻ, zwraca uwagę, że dodatkowš zachętš do zwiększania produkcji może być bliskie zniesienie kwot mlecznych. Trwajšcy rok rozliczeniowy jest ostatnim, kiedy w UE obowišzujš limity. Wejœcie na wolny rynek może być dla naszych rolników bolesne. Jeżeli spełni się czarny scenariusz, to kara za każdy kilogram mleka ponad limit wyniesie  – przy obecnym  kursie euro – ok. 1,17 zł. Œrednia cena skupu mleka w lipcu br. przekraczała nieco 1,33 zł. – Taki poziom opłat oznaczać będzie bankructwo wielu gospodarstw – ostrzega Waldemar Broœ, prezes Krajowego Zwišzku Spółdzielni Mleczarskich (KZSM). – Uderzy zwłaszcza w specjalistyczne fermy mleczarskie, często obcišżone kredytami inwestycyjnymi.

Tłuszcz do korekty

Problem jest tym większy, że rolnicy przekroczyli kwoty także w zakończonym już roku 2013/2014. ARR poda za tydzień ostatecznš wysokoœć kar.  Według szacunków łšcznie będzie to  195 mln zł (ok. 30 gr na kg). Według KZSM ratunkiem byłoby zniesienie tzw.  redukcji współczynnika tłuszczowego. Mechanizm ten skutkuje cięciem indywidualnego limitu, jeżeli zawartoœć tłuszczu w mleku przekracza okreœlony poziom. Dotychczasowe próby zmiany sposobu przeliczania kwot skończyły się fiaskiem. Przeciw była m.in. Francja. Dariusz Sapiński, prezes Mlekovity i przewodniczšcy Rady Ekspertów Mleczarstwa (REM),  proponuje, aby pewne już kary za rok  kwotowy 2013/2014 zostały zaliczone na poczet rekompensat za rosyjskie embargo na przetwory  z mleka, które weszło w życie 7 sierpnia tego roku. W liœcie do  REM minister rolnictwa Marek Sawicki zapewnia, że nie ustaje w działaniach, które pozwolš na miękkie lšdowanie po likwidacji kwot mlecznych. Kluczowa jest – według niego – korekta współczynnika tłuszczowego. ARR już od miesišca ostrzega rolników, o tym, że mogš sporo zapłacić za produkcję ponad przysługujšcy limit. GroŸba tak dużego przekroczenia limitu krajowego pojawiła się po podsumowaniu pierwszych trzech miesięcy roku kwotowego 2014/2015, czyli od kwietnia do czerwca tego roku. – Staramy dotrzeć się z tš informacjš do wszystkich zainteresowanych min. za poœrednictwem podmiotów skupujšcych mleko w Polsce oraz komunikatów prasowych – informuje Paweł Poleski.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL