Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Budżet i Podatki

Zadłużenie Skarbu Państwa w czerwcu wzrosło o 0,8 proc.

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2014 r. wzrosło o 0,8 proc. mdm, czyli o 5 mld 829,9 mln zł do 750 mld 204,0 mln zł - podał w œrodę resort finansów w komunikacie.
Od poczštku roku zadłużenie spadło o 10,5 proc., czyli o 87 mld 821,4 mln zł. "Wzrost zadłużenia w czerwcu 2014 r. wynikał przede wszystkim z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (4,7 mld zł) oraz różnic kursowych (1,1 mld zł)" - napisano w komunikacie MF. "Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji skarbowych w lutym 2014 r. w efekcie reformy systemu emerytalnego. Po wyłšczeniu efektu umorzenia SPW zadłużenie SP wzrosło od poczštku 2014 r. o 42.366,2 mln zł (5,1 proc.), co wynikało głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (31,7 mld zł) i zmiany stanu œrodków na rachunkach budżetowych (wzrost o 6,1 mld zł)" - dodano.
Zadłużenie krajowe na koniec czerwca wyniosło 488.822,7 mln zł, czyli wzrosło o 1,0 proc., tj. o 4 mld 810,9 mln zł wobec maja, a wobec końca 2013 roku spadło o 16,3 proc., czyli o 95 mld 450,3 mln zł. Zadłużenie zagraniczne wyniosło 261 mld 381,3 mln zł, czyli wzrosło o 0,4 proc., tj. o 1 mld 19,0 mln zł wobec maja, a wobec końca 2013 roku wzrosło o 3,0 proc., czyli o 7 mld 628,9 mln zł.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL