Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Dobra osobiste: odszkodowanie w malżeństwie

www.sxc.hu
?Lubelski sšd zasšdził byłej żonie 50 tys. zł za naruszanie jej dóbr osobistych: spokoju i zdrowia w trakcie małżeństwa. Takie sprawy to rzadkoœć.
Sšd Apelacyjny w Lublinie wydał precedensowy wyrok. Uznał, że jeżeli mšż znęca się nad żonš, to może ponosić odpowiedzialnoœć nie tylko karnš, ale i cywilnš. Chodziło o wielokrotne pobicie skutkujšce bólem, bezsennoœciš, lękami młodej mężatki oczekujšcej dziecka.

Dobra osobiste ?w małżeństwie

To, że można wystšpić do sšdu karnego, oskarżajšc małżonka o znęcanie się, jest jasne od dawna, o czym œwiadczy liczba spraw o tzw. znęty. Art. 207 kodeksu karnego za znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobš najbliższš przewiduje do pięciu lat więzienia, a za szczególne okrucieństwo – do lat 10. Tu chodzi jednak o sprawę cywilnš, o naruszenie dóbr osobistych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie przewiduje zadoœćuczynienia za krzywdy wyrzšdzone w małżeństwie, ale i nie zakazuje go. Pokrzywdzony małżonek może więc sięgnšć po przepisy kodeksu cywilnego (art. 23–24) regulujšce ochronę dóbr osobistych. Ten, czyje dobro osobiste zostaje naruszone czy zagrożone cudzym działaniem, może żšdać jego zaniechania, chyba że nie jest ono bezprawne (np. gdy policjant rewiduje podejrzanego przechodnia, narusza jego prywatnoœć, ale legalnie).
– Nie widzę przeszkód, aby poszkodowany małżonek wkroczył na tę cywilnš œcieżkę – mówi prof. Henryk Haak, specjalista od prawa rodzinnego z Uniwersytetu Szczecińskiego. – Tym bardziej może z niej skorzystać były małżonek. Nie można go pozbawić tego prawa, bo oznaczałoby to tolerowanie naruszeń dóbr osobistych. Dobrem osobistym jest nie tylko zdrowie, ale np. twórczoœć naukowa. Brak ochrony oznaczałby, że jeden z małżonków może podkradać jš drugiemu. Ta sama zasada dotyczy np. prywatnoœci, a komentatorzy wskazujš, że œledzenie, przeglšdanie korespondencji drugiego małżonka zagrażajš jego spokojowi i sš ingerencjš w sferę dóbr osobistych.

Ograniczenia raczej praktyczne

Jedyne w zasadzie formalne ograniczanie wszczynania sporów cywilnych między małżonkami ustanawia art. 35 kodeksu rodzinnego. Mówi, że w czasie trwania wspólnoœci ustawowej żaden z małżonków nie może żšdać podziału majštku wspólnego. Jeœli nie ma innych ograniczeń, to dlaczego takie sprawy jak lubelska należš do rzadkoœci? – Krzywdzeni kierujš się troskš o małżeństwo, o dzieci – wskazuje adwokat Przemysław Adynowski. – Do sšdu, ale karnego, idš, kiedy konflikt jest drastyczny albo dojrzewa do rozwodu. Wtedy skupiajš się jednak na definitywnym rozstaniu i nie zajmujš się „drobiazgami", jak naruszenie czci, spokoju czy nawet pobicie. Lubelski wyrok pokazuje, że to może się zmienić.

OPINIA dla Rz

Paweł Litwiński - adwokat, ?Instytut Allerhanda Wyrok sšdu w Lublinie jest jak najbardziej zgodny z prawem ?i poczuciem sprawiedliwoœci. W mojej ocenie sytuacja pobitej żony – w aspekcie jej dóbr osobistych naruszonych przez męża – niczym się nie różni od sytuacji pobicia nieznajomego na ulicy. Wręcz przeciwnie – od męża można oczekiwać poszanowania czci ?i nietykalnoœci cielesnej żony, dlatego w takim wypadku poczucie sprawiedliwoœci wymaga zasšdzenia zadoœćuczynienia. Małżonkowie majš jak najbardziej możliwoœć dochodzenia wobec siebie roszczeń ?z tytułu naruszenia swoich dóbr osobistych. Znęcanie się nad żonš jest takim najprostszym przykładem, ale to dopiero poczštek – przychodzi mi do głowy np. powództwo o naruszenie dóbr osobistych męża przez żonę w wyniku tego, że ta dopuœciła się zdrady małżeńskiej. Katalog dóbr osobistych jest otwarty.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL