Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Moja Emerytura

Dwa miliony wierzš w rynek kapitałowy

Fotorzepa, Jakub Dobrzynski Jakub Dobrzynski
Szacunki wskazujš, że ok. 2 mln osób postanowiło częœć emerytalnej składki powierzyć funduszom
W czwartek minšł termin składania deklaracji o pozostaniu w OFE. Do końca lipca takich oœwiadczeń wpłynęło do ZUS prawie 1,6 mln. Ponieważ większoœć osób postanowiła wysłać dokument pocztš, wnioski do ZUS będš jeszcze spływać przez kilka dni. Według szacunków może ich być ok. 2 mln. – Ostateczne dane podamy w połowie sierpnia – mówi Zbigniew Derdziuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Według statystyk ZUS, bazujšcych na dotychczasowej liczbie deklaracji, otwarte fundusze emerytalne najczęœciej wybierali trzydziestoletni Polacy mieszkajšcy w dużych miastach.
W Warszawie odsetek decydujšcych się na OFE wyniósł ok. 15 proc. Częœć składki funduszom postanowiło powierzyć ok. 13 proc. wrocławian i tyle samo poznaniaków. W Krakowie na OFE zdecydowało się 12 proc. ubezpieczonych. Z kolei w Biłgoraju i Radomiu było to zaledwie 6 proc. Z danych wynika, że na OFE decydowało się tyle samo mężczyzn co kobiet. – Ten wybór oznacza, że wcišż wiele osób jest przekonanych, iż inwestycje kapitałowe w ramach OFE sš skutecznym sposobem gromadzenia oszczędnoœci emerytalnych – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. – Oznacza również, że osoby te dobrze oceniajš profesjonalizm zarzšdzajšcych funduszami i osišgane przez nich wyniki inwestycyjne, powiększajšce powierzony funduszom kapitał emerytalny. Po zmianach, jakich dokonano w wyniku wprowadzenia nowych przepisów i zmniejszeniu aktywów OFE, otwarte fundusze emerytalne będš funkcjonować inaczej niż dotychczas. Zmienia się ich rola na rynku finansowym, zmieniajš strategie lokacyjne. – Niezależnie od tego zarzšdzajšcy funduszami będš inwestowali przekazywane do OFE œrodki z takš samš troskš i rozwagš, z jakš robili to dotšd – przekonuje Rusewicz. Jeœli w OFE zostanš 2 mln osób, będzie to stanowiło 12 proc. z 16,7-mln rzeszy ubezpieczonych obecnie w funduszach.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL